Ahkera kilpailuttaja voi säästää satoja euroja

Kodin vakuutukset kannattaa kilpailuttaa aika ajoin. Eri yhtiöiden tuotteiden vertailu voi tuntua työläältä ja aikaa se ainakin kysyy. Viisas vakuuttaja kuitenkin kahlaa kilpailutuksen läpi, koska siten voi säästää jopa satoja euroja vuosittain.

Vakuutukset samoin kuin lainat ovat monimutkaisia tuotteita, joiden vertailu on hankalaa ja kysyy aikaa. Mutta vaivannäkö kannattaa: kilpailuttamalla voi säästää suuria summia.

– Vakuutuspalvelujen ja luottojen osalta saatavat säästöt ovat paljon suurempia kuin monissa edullisemman luokan kulutushyödykkeissä. Vertailu on haastavaa ja siihen kannattaa käyttää aikaa, mutta näin on mahdollisuus aidosti säästää, sanoo johtaja Paula Hannula Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. 

Vakuutuspuolella pientalolliselle tärkein tuote on kotivakuutus. Vakuutusasiantuntija Hanna Salo FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta vahvistaa, että sen kilpailuttamisessa on merkittävä säästöpotentiaali. Hintaerot kotitalouden vakuutuksista annetuissa tarjouksissa voivat olla useita satoja euroja vuodessa.

– Omakotitalon vakuutusten vuosimaksu on irtaimiston ja rakennusten vakuutukset huomioiden yhteensä useampia satoja euroja, ja hinnoissa on eroja.

Kilpailutus kannattaa muutaman vuoden välein

Vaikka kilpailuttamisella saavuttaa selvää hyötyä, kuluttajat kilpailuttavat vakuutuksiaan harvakseltaan. Hannulan mukaan kotivakuutuksen kilpailutus tulee yleensä eteen muuton yhteydessä. Jos samassa osoitteessa asuu pitkään, kilpailuttaminen ei välttämättä juolahda mieleen.

– Sama on tilanne asuntolainojen suhteen. Kun otetaan asuntolainaa, vaihtoehdot kilpailutetaan. Mutta asuntolainakin kannattaa kilpailuttaa muutenkin kuin asuntoa vaihtaessa. Yleinen korkokehitys vaikuttaa taustalla siihen, onko ylipäätään odotettavissa, että asuntolainasta saa parempia tarjouksia. Kilpailutilanteessa marginaaleissakin on eroja.

Hanna Salo suosittelee kilpailuttamaan kotivakuutuksen aika ajoin, esimerkiksi muutaman vuoden välein.

– Tällöin vakuutusturva tulee käytyä läpi ja tarkistettua, että se on ajan tasalla, vaikka ei päätyisikään vaihtamaan vakuutusyhtiötä.

Tarjouksen pyytäminen ei sido asiakasta mihinkään, mutta tarjouksia pyytämällä saa hyvän yleiskuvan siitä, millaisia tuotteita eri vakuutusyhtiöillä on tarjolla.

Vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla vaivattomimmin

Kun kilpailutukseen ryhtyy, urakan voi helpoimmin aloittaa verkossa. Vakuutusyhtiöiden sivuilla on laskureita, joilla pystyy haarukoimaan vakuutusten hintoja.

– Toki jonkin muun kanavan kautta voi saada yksilöllisemmin laaditun ja edullisemmankin vakuutustarjouksen. Mutta verkon laskureiden avulla hintoja pystyy haarukoimaan nopeasti. Vaikkei olisi aktiivisesti vaihtamassakaan vakuutusta, laskureita kannattaa testata, koska ne eivät vie paljon aikaa, Paula Hannula sanoo.

Toinen vaihtoehto on pyytää henkilökohtaista tarjousta vakuutusyhtiön konttorilla käyden tai puhelimessa. Lisävaivannäöstä voi olla hyötyä.

– Varmasti sitä tapahtuu, että kun asiakas pyytää vakuutusyhtiöltä henkilökohtaisen tarjouksen, hän saa paremman ja kattavuudeltaan sopivamman tarjouksen, toteaa Paula Hannula.

Kilpailutuksessa ei kannata unohtaa myöskään omaa vakuutusyhtiötä.

– En osaa sanoa missä määrin vakuutusyhtiöt tekevät vastatarjouksia halvemman hinnan mukana poispyrkiville asiakkaille. Mutta totta kai kannattaa pyytää tarjous myös omalta vakuutusyhtiöltä, jos kilpailuttaa muitakin, Hannula sanoo.

Keskittämisestä saattaa saada hyviä etuja

Vaikka olisi kilpailuttamassa nimenomaan kotivakuutusta, on hyvä huomioida myös muut vakuutukset.

– Kotivakuutuksen voimassaolo saattaa vaikuttaa henkilövakuutusten voimassaoloon tai maksuun ja siitäkin kannattaa huolehtia, ettei vakuutusyhtiötä vaihtaessa vahingossa irtisano esimerkiksi koko vakuutussopimuspakettia, jossa on myös henkilövakuutuksia. Toisaalta taas vakuutusten keskittämisestä saattaa saada hyviä etuja, joten muidenkin vakuutusten läpikäyntiä kannattaa harkita, Hanna Salo sanoo.

Jos haluaa kilpailuttaa muutakin kuin kotivakuutuksen, voi olla järkevää kysyä tarjousta koko vakuutuspaketille yhdessä. Tarjous kannattaa pyytää ainakin muutamasta vakuutusyhtiöstä samanaikaisesti. Tarjouksissa on usein tietty voimassaoloaika, joten on hyvä varmistaa, että ehtii vertailemaan vaihtoehtoja ennen päätöksentekoa.

Tuotetietoihin ja tarjouksiin pitää perehtyä rauhassa

Laissa ei ole määritelty, mitä riskejä kotivakuutuksen tulee kattaa ja mitä ei. Koska kotivakuutus ei ole standardituote, sen sisältö voi yhtiöittäin vaihdella paljonkin. Tämä tekee vakuutusten vertailusta hankalaa.

– Kaikilla vakuutusyhtiöillä on omat tuotteensa, jotka sisältävät erilaisia turvia ja erilaiset ehdot, joten vakuutuksia ei pysty suoraan vertaamaan toisiinsa. Vertailun helpottamiseksi voi esimerkiksi tehdä itselleen jonkinlaisen tarkistuslistan, jonka avulla käydä tarjouksia läpi, vinkkaa Salo.

Olennaista on perehtyä tuoteoppaisiin tai -esitteisiin, joissa kerrotaan vakuutusten sisältö pääpiirteissään. Vakuutussopimuksen tarkka sisältö ilmenee vakuutusehdoista, mutta tuoteoppaissa vakuutuksen sisältö esitetään yleistajuisemmin ja esimerkkien kautta.

Tarjouksiin kannattaa perehtyä kaikessa rauhassa ennen kuin päättää vaihtaa vakuutusyhtiötä. Jos vakuutuksen sisältö herättää kysymyksiä, ne pitää esittää vakuutusyhtiölle ja selvittää epäselvät asiat.

Ei pelkkä hinta, vaan vakuutuksen kattavuus

Pelkkä vakuutuksen vuosimaksu ei kerro, mikä on kilpailuttajalle paras vaihtoehto. Vakuutuksen sisältö täytyy aina huomioida laajemmin. Paula Hannula antaa kilpailuttajille neuvon, jolla pääsee jo pitkälle.

– Älä kilpailuta pelkkää hintaa, vaan vakuutuksen kattavuutta. Valintaa pohtiessa tulee selvittää muun muassa mitä riskejä vakuutus kattaa ja millaiset ovat omavastuuosuudet.

Paras kotivakuutusratkaisu löytyy, kun selvittää minkä laajuista turvaa tarvitsee ja mitkä ovat vakuutuksen ehdot, korvaukset ja kokonaishinta.

Tärkeintä on miettiä, kuinka laajan vakuutusturvan tahtoo, eli millaisten vahinkojen varalta haluaa vakuuttaa omaisuutensa. Mitä laajempi vakuutusturva on, sitä kalliimpi on hintakin. Halvalla ei voi saada kattavaa vakuutusta.

– Tärkeää on muistaa sekin, että mikään vakuutus ei kata kaikkia mahdollisia vahinkoja. Kaikissa vakuutuksissa on myös rajoitusehtoja, joissa kerrotaan, millaisia tapahtumia vakuutus ei korvaa, kertoo Hanna Salo.

Piharakennukset saattavat tarvita oman vakuutuksen

Kotivakuutuksen kattavuus kannattaa tosiaan tutkia huolellisesti. Jos haluaa vakuuttaa esimerkiksi piharakennuksen tai veneen, vakuutusyhtiöillä on erilaisia käytäntöjä niiden suhteen.

– Piharakennukset tarvitsevat oman vakuutuksen, mikäli ne ovat tietyn kokoisia tai arvoisia, mutta edellytykset vaihtelevat eri vakuutusyhtiöissä. Myös soutuvene saattaa sisältyä kodin irtaimistovakuutukseen johonkin tiettyyn arvoon asti, mutta muut veneet yleensä eivät, eli ne tarvitsevat oman vakuutuksen, Salo kertoo.

Vakuutuksenottajan kannattaa välttää yli- ja alivakuuttamista. Alivakuutettu omaisuus on vakuutettu vain osaksi, ja ylivakuuttamisen haittana on, että joutuu maksamaan liikaa vakuutusmaksuja. Kilpailutuksen yhteydessä on hyvä myös tarkistaa, ettei ole päällekkäisiä vakuutuksia ja että kaikki minkä haluaa olevan vakuutettuna, on todella vakuutettu.

Eräät sähköntoimittajat ovat alkaneet myydä sähkösopimuksen yhteydessä esimerkiksi sairauden tai työttömyyden varalta otettavaa vakuutuspohjaista energiaturvaa. Paula Hannulan mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoon ei ole tullut kuluttajilta valvonta-asioita tai ilmoituksia niihin liittyen. Yksittäisiä yhteydenottoja on tullut ainoastaan liittyen tuotteiden myyntitapaan puhelinmyynnin osalta.

– Mutta tällaisessa vakuutuksessa, jonka saa kytkettyä johonkin toiseen tuotesopimukseen, on mietittävä onko vakuutuksessa päällekkäisyyttä, ja kuinka kattavan vakuutusturvan sen kautta saa.

Laaja peruskorjaus saattaa laskea vakuutusmaksuja

Remonteilla voi olla vaikutusta vakuutusmaksuihin, joten talon peruskorjausten jälkeen kannattaa tiedustella alennusta vakuutusmaksuun. FINEn vakuutusasiantuntija Hanna Salon mukaan pienemmillä pintaremonteilla ei yleensä ole vaikutusta vakuutusmaksuihin, mutta laajoilla peruskorjauksilla voi jo olla.

– Esimerkiksi käyttövesiputkiston tai lämmitysputkiston uusimisella saattaa hyvinkin olla vaikutusta.

Vakuutusta ottaessa vakuutusyhtiö kysyy hintaan vaikuttavat tiedot. Yleensä vakuutusyhtiö ei vaadi dokumentteja tehdyistä remonteista.

Vakuuttaja voi hyötyä myös hälytinjärjestelmistä

Joskus myös kodin turvalaitteet, kuten varmuuslukko ja murtohälytin sekä talotekniikan valvontalaitteet, voivat alentaa vakuutusmaksua.

– Vuotohälyttimistä tai muista hälytinjärjestelmistä saattaa saada alennusta vakuutusmaksuun tai esimerkiksi vahinkotilanteessa ei vähennetä omavastuuta, jos hälytinjärjestelmä on toiminut. Tässäkin on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä: jotkut yhtiöt ottavat nämä huomioon ja jotkut eivät, kertoo Salo.

Vuotohälyttimistä tai muista hälytinjärjestelmistä riittää yleensä asiakkaan oma ilmoitus, muuta selvitystä vakuutusyhtiö ei edellytä.

Tärpit kotivakuutuksen kilpailuttajalle

* Muista kilpailutuksessa myös kotivakuutuksen voimassaoloon sidotut henkilövakuutukset kuten yksityistapaturmavakuutus tai sairauskuluvakuutus: ne voivat päättyä, kun kotivakuutuskin päättyy, tai niiden vakuutusmaksu voi nousta.

* Jos olet ottanut kotivakuutuksen kauan sitten, ole erityisen tarkkana. Vanhoissa, esimerkiksi 1990-luvulla otetuissa kotivakuutuksissa on usein kalliimpi vakuutusmaksu, mutta myös parempia ehtoja esimerkiksi vuotovahinkojen ja ikävähennysten suhteen.

* Vanhoissa henkilövakuutuksissa voi myös uusiin tuotteisiin verrattuna olla asiakkaalle edullisia ehtoja, esimerkiksi pieni omavastuu tai laajempi korvauspiiri.

* Vakuutuksista voi saada alennuksia keskittämällä, erilaisista turvalaitteista sekä jonkin liiton jäsenenä. Nämä voidaan huomioida myös vanhoissa asiakkuuksissa.

* Jos ja kun hyväksyt uuden vakuutustarjouksen, älä irtisano vanhoja vakuutuksia ennen kuin uudet on myönnetty. Voit irtisanoa vanhat vakuutukset itse tai uusi vakuutusyhtiö voi hoitaa irtisanomisen valtuutuksellasi.

* Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti. Irtisanomisilmoituksessa yksilöidään tarkasti, mitä vakuutuksia halutaan irtisanoa, ettei vahingossa irtisano kaikkia saman sopimusnumeron alla olevia vakuutuksia.

Artikkelin lähteenä www.fine.fi sekä FINEn julkaisut: Perustietoa kotivakuutuksista (2020) sekä Vakuuta viisaasti – Opas vakuutuksen kilpailuttajalle (2018).

Teksti: Saara Pakaslahti, Elina Salmi
Kuva: Pixabay