4laskua_luvassa_elakelaispa

Kuvaaja näyttää eri lämmitysmuotojen kumulatiiviset kokonaiskustannukset. Tämä tarkoittaa sitä, että käyrä osoittaa kunkin vuoden kohdalla, paljonko lämmitykseen on kyseiseen hetkeen mennessä kulunut rahaa kyseinen ja aiemmat vuoden yhteen laskien. 20 vuoden tarkastelujaksolla eri lämmitysmuotojen kokonaiskustannukset (ei sisällä koron osuutta laskurin ominaisuuksista johtuen) ovat melko lähellä toisiaan, joten Matilla ja Maijalla on useita taloudellisesti järkeviä tapoja järjestää talonsa lämmitys. Tarkastelujakson loppua kohti energian hinnannousun merkitys kasvaa ja alussa kalleimmalta vaikuttanut maalämpö kirii muita kiinni pienten käyttökustannustensa vuoksi.