Muista asbestikartoitus ennen remonttia!

Oletko suunnittelemassa omakotitalon remonttia? Ennen kuin vanhaa muovimattoa, seinälaattoja tai keittiön kaappeja aletaan irrottamaan, kannattaa tarkistaa, pitääkö remonttikohteessa tehdä ensin asbestikartoitus.

Asbestia on käytetty Suomessa paljon usean vuosikymmenen ajan erilaisissa materiaaleissa rakennusalalla. Suosio perustuu siihen, että sidosaineena ja palonkestävänä materiaalina se oli edullista ja toimi hyvin sähkö- ja akustiikkaeristeenä sekä paransi monien materiaalien ominaisuuksia.

Asbestin käytöstä luovuttiin 90-luvulla sen haittavaikutusten takia, ja nykyään vanhemmissa taloissa onkin lain mukaan tehtävä asbestikartoitus ennen remonttiin ryhtymistä, jotta purkutyöt voidaan suorittaa turvallisesti.

Näkymätöntä ja hajutonta

Miksi asbestia pitää sitten varoa remontin yhteydessä? Koska asbestikuitu on hajutonta eikä sitä näe paljaalla silmällä, sitä on vaikea havaita. Kun asbestia sisältäviä rakenteita puretaan tai kodin pintamateriaaleja poistetaan, helposti pölyäviä asbestikuituja pääsee leviämään ilmaan ja niitä saattaa kulkeutua keuhkoihin. Asbestilta suojautuminen on tärkeää, sillä Työsuojelun verkkosivujen mukaan asbestikuiduille altistuminen voi aiheuttaa 10–30 vuoden kuluttua altistumisen alkamisesta muun muassa asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin sairauksia.

Yleistä etenkin 60–70-luvulla käytetyissä rakennusmateriaaleissa 

Asbestin käyttö oli hyvin yleistä etenkin 1960–70-luvulla, ja Suomessa asbestia on erityisen paljon vuosina 1963–1979 rakennetuissa taloissa. On hyvä muistaa, että asbestia saattaa löytyä kartoituksen yhteydessä myös sitä vanhemmista sekä uudemmista taloista.

Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry:n hallituksen puheenjohtaja Kai Salmi kertoo, että asbestin käyttö on ollut vähäisempää 40–50-luvulla, mutta sitä voi silti olla esimerkiksi putkieristeissä ja kuitusementtituotteissa.

– Myös myöhemmin tehtyjen remonttien yhteydessä on voitu käyttää asbestipitoisia materiaaleja, vaikka alunperin talossa ei niitä olisi ollutkaan, hän huomauttaa.

– Asbestia sisältävä tervapaperi oli tyypillinen materiaali 1900–1950-luvuilla, ja sitä voi löytyä esimerkiksi seinistä tai ullakolta. Tervapaperi saattaa sisältää asbestin lisäksi myös PAH-yhdisteitä. Vanhoissa ikkunamaaleissakin voi olla raskasmetalleja, mikä on hyvä ottaa huomioon niitä hiotessa ja satsata kunnolliseen rakennusimuriin.

Salmi kertoo, että asbestia voi olla niin laasteissa, putkieristeissä kuin missä tahansa liimoissa, kuten tapettiliimoissa sekä muovimattojen liimoissa ja bitumihuopakatteissa.

– Sitä on myös asbestisementtituotteissa, kuten aaltomineriittilevyissä ja suorissa kattolevyissä. Myös neliskanttisissa kuitusementtiputkissa, joita on käytetty esimerkiksi pannuhuoneessa tuloilmaputkena tai liesituulettimen putkena, voi olla asbestia.

Kartoitus ennen remonttia

Vaikka asbestia olisikin rakennuksen materiaaleissa, siitä ei ole vaaraa ehjillä pinnoilla. Esimerkiksi tasoitetussa ja maalatussa seinässä oleva asbestia sisältävä tasoite ei ole vaarallista sellaisenaan.

– Asbesti on vaaraton, jos pintoja ei rikota. Ennen kartoitusta ei kannata alkaa purkamaan mitään, koska purkamisessa asbestia voi päästä pöllähtämään, Salmi muistuttaa.

– Jos irrottaa vaikkapa keittiön kaappeja, saattaa seinästä irrota samalla laastia. Siksi ammattilaisen tekemä asbestikartoitus on tärkeä tehdä ennen remontin aloittamista, jotta altistuminen asbestipölylle voidaan välttää.

Myös keittiön välitilan laatat, lattiamateriaalit tai tapetit saattavat olla kiinni asbestipitoisella kiinnitysaineella.

Milloin kartoitus vaaditaan?

Työsuojelun verkkopalvelun mukaan asbestipitoisten rakennusmateriaalien myyminen ja käyttöönotto kiellettiin vuoden 1994 alussa, mutta niitä on saatettu myydä ajankohdan jälkeenkin. Lain mukaan asbestikartoitus tarvitsee tehdä ennen vuotta 1994 rakennettuihin remonttikohteisiin ennen kuin purkutyöt ja remontti aloitetaan.

– Jos on alettu rakentamaan vuonna 1994, silloin rakennusmateriaaleissa voi vielä olla asbestia. Jos rakentaminen on aloitettu vuonna 1995 tai sen jälkeen, mahdollisuus asbestin löytymiseen on hyvin pieni, Salmi sanoo.

– Asbestikartoitus kannattaa teettää koko rakennukseen kerralla, koska se on kustannustehokkaampaa kuin teettää erikseen joka remontin yhteydessä. Asbestikartoitus ei vanhene, kun se on kerran tehty, koska rakennuksessa oleva asbesti ei katoa itsellään minnekään.

Kartoituksia tehdään Salmen mukaan jatkuvasti talon myyntiä varten ja ostaja voi kysellä todistusta. Työturvallisuusasiat on myös hyvä huomioida, kun käyttää ulkopuolisia asentajia. Puuttuva asbestikartoitus voi aiheuttaa haasteita remontin aikana.

– Jos purkaa itse vanhat pois eikä ole dokumenttia jatkokäytön turvallisuudesta, saattaa tulla ongelmia, kun putkimies tai sähkömies vaatii kartoituksesta todistuksen ennen töiden aloittamista.

AHA-asiantuntija avuksi

Salmi suosittelee teettämään asbestikartoituksen asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalla (AHA-asiantuntija), jotta selvitys on luotettava.

– Kannattaa hankkia luotettava tekijä, joka osaa hoitaa kartoituksen ammattimaisesti. AHA-asiantuntijat voivat olla apuna koko asbestin purkutyöprosessin ajan.

Asbestipitoisuutta voidaan kartoituksessa arvioida myös laboratorioanalyysin perusteella. AHA-asiantuntijan sertifikaatti edellyttää, että kartoituksessa käytetään akkreditoitua laboratoriota, jolloin analyysitulos on varmasti luotettava.

Salmi on huomannut, että monesti ihmiset, etenkin nuoret perheet, haluavat säästää isossa remontissa, koska siihen menee kokonaisuudessaan paljon rahaa. Usein kyse saattaa olla myös tietämättömyydestä, että remontissa saattaa vaarantaa oman ja lastensa terveyden.

– Tämä on kuitenkin väärä paikka säästää, koska kyse on ihmisten turvallisuudesta. Kartoitus on syytä tehdä kunnolla, ettei urakoitsija pöllytä asbestia ja asukas joudu myöhemmin hengittelemään pölyä. Asbestista ei pääse eroon tavallisella imuroinnilla. AHA-asiantuntijoilta saa neuvoja ja tietoa remontin suunnitteluvaiheessa, ja asiakas voi sen jälkeen tehdä oman päätöksen, miten haluaa edetä.

Asbestipurkutyö voidaan suorittaa monilla eri menetelmillä, riippuen kohteesta.

– Asbestipurkamisen suorittamiseen tarvitaan aina ammattilainen, jotta se saadaan tehtyä turvallisesti. Jos kyseessä on vaikkapa keittiöremontti, poistetaan välitilan laatat ja samalla voidaan purkaa myös matot ja kaapistot. Näin materiaalit saadaan varmasti kierrätettyä oikein, ja asiakas pääsee jatkamaan asennusta.

Asbestia voi olla esimerkiksi:

 •  putkieristeissä
 •  ruiskutuseristeissä
 •  tasoitteissa
 •  kiinnityslaasteissa
 •  maaleissa
 •  liimoissa
 •  rakennuslevyissä
 •  mineriittilevyissä
 •  bitumihuopakatteessa
 •  ovissa, etenkin palo-ovissa
 •  ilmastointikanavissa
 •  muovimatoissa
 •  saumauslaasteissa
 •  kaakeleissa
 •  tervapaperissa

Lähteet: tyosuojelu.fi, ttk.fi

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Dreamstime