Omakotitalon pohjaratkaisu toimivammaksi

Jos talon pohjaratkaisu tuntuu toimimattomalta tai tilat ahtailta, voi mieleen nousta ajatus pohjaratkaisun muuttamisesta. Mitä kaikkea pohjaratkaisun muuttamisessa on otettava huomioon ja vaatiiko se aina seinien kaatamista?

Sisustusarkkitehti SIO ja kalustemuotoilija Marjut Nousiaisella on kokemusta pohjaratkaisujen muuttamisesta niin kerrostaloasuntoihin kuin vanhoihin omakotitaloihinkin. Hän kertoo, että avointa pohjaratkaisua arvostetaan edelleen.

– Vanhoissa taloissa pohjaratkaisut ovat selvästi lokeromaisempia kuin uusissa taloissa. Ennen keittiö, tupa ja olohuone olivat kaikki välioven erottamia tiloja. Nykyään arjen toimintatavat ovat näyttäneet, että tilojen yhtenäisyys on usein käytännöllisempää. Harva haluaa enää erillistä suljettavaa keittiötä. Keittiön, ruokasalin ja olohuoneen eli päivätilojen avartaminen ja yhtenäistäminen onkin yleisin toive pohjaratkaisua muutettaessa. Näin koko perhe voi viettää aikaa yhdessä.

Päivähuoneiden yhdistäminen, säilytystilojen lisääminen, keittiön suurentaminen ja huonejärjestyksen muuttaminen ovatkin Nousiaisen mukaan yleisimpiä pohjaratkaisuihin tehtyjä muutoksia.

Avaruutta ja valoisuutta

Käytännöllisyys on Nousiaisen mukaan yleensä ensisijainen liikkeellepaneva voima, kun pohjaratkaisua halutaan lähteä muuttamaan. Pohjaratkaisusta halutaan toimivampi ja paremmin asukkaiden tarpeita palveleva. Pohjaratkaisua lähdetään avartamaan, kun tilat koetaan ahtaiksi tai epäkäytännöllisiksi.

– Vanhassa talossa monet seinät voivat tuntua ylimääräisiltä, talo on sokkeloinen ja siellä on pullonkauloja. Tilat voidaan kokea lokeromaisuuden vuoksi myös tunkkaisiksi ja pimeiksi. Seinien poistaminen, pienentäminen tai aukottaminen luo tilaan paitsi avaruutta ja valoisuutta myös moderniutta.

Lisää säilytystilaa, kiitos!

Nousiainen toteaa, että vanhat talot on suunniteltu usein eri lähtökohdista ja tarpeista kuin mitä nykypäivänä kaivataan.

– Vanhoissa taloissa keittiön erillisyys, pienuus ja tilojen sokkeloisuus ovat yleisimpiä ongelmia. Myös säilytystilaa tarvitaan nykyään enemmän kuin ennen. Erilaiset kaapistoratkaisut vievät tiloista paljon lattiapinta-alaa, ja sitä ei välttämättä ole alkuperäisessä ratkaisussa otettu huomioon. Ikkunat ja ovet saattavat sijaita vaikeasti uusien kaapistoratkaisujen tiellä, minkä vuoksi riittävälle kaappitilalle voi olla vaikea löytää tilaa.

Pienikin muutos voi tehdä ratkaisevan eron

Haastavia ja usein tilaratkaisuiltaan ongelmallisiksi koettuja kohteita ovat esimerkiksi vanhat rintamamiestalot. Vaikka rintamamiestaloissa onkin oma tunnelmansa, ovat ne usein myös hyvin sokkeloisia.

– Vanhaan taloon muuttavan on otettava huomioon, ettei siellä ole mahdollista toteuttaa kaikkia moderneja ratkaisuja. Paljon on silti tehtävissä tilan avartamiseksi ja käytännöllisemmäksi muuttamiseksi. Pienikin muutos voi tehdä ratkaisevan eron avaruuden tunteeseen, Nousiainen sanoo.

Pohjaratkaisua selvitettäessä on aina hyvä ottaa selvää kantavista seinistä.

– Kevyen väliseinän purkaminen on helpompaa kuin kantavan. Lähtökohtaisesti kaikkea voidaan kuitenkin avartaa ja aukottaa. Ikkunoiden sijainnit rajoittavat kuitenkin seinien siirtelyä, luonnonvalotonta tilaa ei saisi mielellään syntyä, Nousiainen sanoo.

Nousiainen toteaa, että tiloja voi avartaa niin isommalla kuin pienemmälläkin remontilla.

– Vähälläkin pääsee pitkälle, mutta toisaalta voidaan laittaa myös koko huonejako uusiksi. Kantavan seinän purkaminen on kalliimpaa ja työläämpää kuin kevyen, ja siihen tarvitaan lupa. Kun seinien sijainnit muuttuvat, myös lattia ja katto täytyy usein laittaa uusiksi, Nousiainen toteaa.

Seinää ei tarvitse aina välttämättä purkaa kokonaan, vaan sitä voidaan vain aukottaa tai lyhentää. Myös oviaukkoja voidaan avartaa suuremmiksi tai ylimääräisiä ovia poistaa.

Peilit ja valaistus avuksi

Kannattaa huomioida myös, että jo peileillä, valaistuksella, kalustejärjestyksellä ja kalusteiden mittasuhteilla voidaan vaikuttaa tilan avaruuden tunteeseen.

– Kalustejärjestyskin merkitsee paljon, mutta myös ylimääräisen tavaran karsiminen auttaa, Nousiainen muistuttaa.

Miten sitten lähteä liikkeelle, jos suunnittelee pohjaratkaisun avartamista? Nousiaisen mielestä asiaa olisi hyvä miettiä aina myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen: millaisia tarpeita meillä on mahdollisesti tulevaisuudessa tilanteiden muuttuessa ja miten tilaa voidaan muunnella eri tarpeisiin.

– On tärkeää, että tilasta tulee käyttäjiensä toimintaa tukeva. Suunnittelijaa on hyvä käyttää apuna tilojen suunnittelussa. Usein asiat hahmottuvat pohjapiirustusta paperilla katsellen eri tavalla kuin vain paikalla pyörien!

Tilojen muunneltavuus

Kun ajatellaan tulevaisuuden ja nykyhetkenkin vaihtuvia tarpeita, tilojen muunneltavuus on Nousiaisen mukaan aina valttia. Hyvin suunniteltu tila muuntuu eri tarpeisiin. Tilaa voidaan jakaa esimerkiksi erilaisilla liukuoviratkaisuilla, lasiseinillä tai verhoilla. Näin voidaan saada tarvittaessa erillistä tilaa esimerkiksi etätyöskentelyä varten tai isompien koululaisten omiksi sopeiksi.

– Tilanjakajan ei tarvitse aina olla seinä, vaan se voi olla myös esimerkiksi kaapisto, joka on myöhemmin helppo purkaa tai siirtää, kun tarpeet muuttuvat. Nousiainen toteaa.

Tiivistetyt vinkin pohjaratkaisun muuttamiseen

  • Käytä suunnittelijaa. Asiantuntija osaa sanoa, mikä on järkevää ja mahdollista.
  • Selvitä kantavat seinät.
  • Pyri löytämään ratkaisu, joka palvelee pidempäänkin. Huomioi myös tilojen muunneltavuus.
  • Ota selvää oman kuntasi rakennusvalvonnasta, mitä lupia suunnitellut muutokset vaativat.

Teksti: Tiina Raatikainen
Kuva: Unsplash