Remontoi lattia oikein

Lattiaremontin tekemiseen on tapoja lähes yhtä paljon kuin syitäkin. Jotkut joutuvat remontoimaan pakon edessä, kun toisille kyse on mieltymyskysymyksistä. Olipa syy mikä tahansa, kannattaa lattiaremontin tekemiseen panostaa, jotta tuloksesta tulee kestävä.


Jos lattia on vaurioitunut, on se käytännössä pakko remontoida.

– Esimerkiksi laminaatti tai parketti on auttamatta mennyttä, jos on sattunut laajempi vesivahinko, selittää Ilari Rautanen rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu RANEsta.
– Lattia kannattaa korjata myös, jos lattia on muuten vaurioitunut tai narisee, lisää Antero Mäkinen RANEsta.
Lattiaa remontoitaessa erityistä huomiota tulee kiinnittää pohjatöiden tekemiseen.
– Alajuoksujen tulee olla mahdollisimman suorat, ja niiden väliin pitää asentaa nyrjähdystuet. Tällä tavoin estetään lattioiden taipuminen ja siitä johtuva narina.
Lattia voi olla maanvarainen tai niin sanottu rossipohja eli tuulettuva alapohja. Näiden vaatimat pohjatyöt eroavat toisistaan merkittävästi.
– Maanvarainen lattia tehdään yleensä valamalla betonilaatta, jonka päälle muu lattiamateriaali asennetaan. Rossipohjainen eli tuulettuvan alapohjan päälle rakennettu lattia vaatii aina myyräverkotuksen, tuulenestolevyt ja riittävän ilmansulun. Näillä varmistetaan, etteivät jyrsijät pääse tekemään tuhoja ja lattiasta ei tule kylmää ja vetoisaa.
Maanvaraista lattiaa tehtäessä pitää muistaa, ettei esimerkiksi puulattiaa voi tehdä suoraan betonin päälle.
– Betoniin kertyy aina jonkin verran kosteutta, mikä voi vaurioittaa suoraan sen päälle asennettua puulattiaa. Tämän voi estää asentamalla betonin ja puun väliin bitumieristeen, Mäkinen korostaa.
Remontin eteneminen
Tyypillisimmillään lattiaremontti aloitetaan poistamalla vanha pintamateriaali.
– Pelkkien pintaremonttien tapauksessa, voi jättää vanhan materiaalin poistamatta. Esimerkiksi laadukasta puulattiaa tai parkettia voi hioa uudelleen käyttökuntoon muutamankin kerran, Rautanen selittää.
Pintaremonttia tehtäessä on myös mahdollista asentaa laminaatti vanhan muovimaton päälle. Mäkisen mukaan tämä ei välttämättä kuitenkaan ole hyvä idea.
– Jos asentaa uuden materiaalin vanhan päälle, pitäisi tietää mitä vanhan muovimaton alla on. Mikäli kuitenkin asennetaan laminaatti muovimaton päälle, voidaan jättää laminaatin yhteydessä yleensä käytettävä superloneriste kokonaan pois välistä.
Kun vanha materiaali on poistettu, pitää tarkistaa lattian kunto.
– Nyrjähdystukien asento ja lattian alajuoksujen suoruus pitää tarkistaa ja tarvittaessa korjata niiden asentoa. Mikäli lattiasta löytyy vaurioituneita materiaaleja, ne pitää poistaa ja vaihtaa uudet tilalle. Yläkerran lattiaa remontoitaessa pitää ottaa huomioon myös lattian kantavuus, Mäkinen selittää.
Kun lattian pohja on kunnossa, voidaan aloittaa pintamateriaalien asentaminen.
– Pintamateriaalien asentamisen kanssa ei kannata kiirehtiä, sillä liian kosteaksi jääneet betonivalut ja massaukset ovat usein syynä lattian vaurioitumiseen ennen aikojaan. Aikataulu kannattaakin suunnitella riittävän väljäksi, jotta edellinen työvaihe saadaan valmiiksi ennen seuraavan aloittamista.

Lattialämmityksen vaikutukset

Jos koko taloon asennetaan, tai siellä on valmiiksi, vesikiertoinen lattialämmitys, se vaatii pohjatöiltä vielä suurempaa tarkkuutta.
– Maanvaraista lattiaa tehtäessä pitää ensin betonin antaa kuivua tarpeeksi ennen pintamateriaalin asentamista. Lisäksi lämmityksen pitää olla tasaisella etäisyydellä sekä massauksen pinnalta että pohjalta, jotta lämpö on tasainen kauttaaltaan, muistuttaa Rautanen.
Mikäli lattialämmitys asennetaan vanhaan taloon, voi seurauksena olla suurempikin remontti.
– Talon henkeä kannattaa arvostaa, sillä vanhoihin taloihin ei ole tarkoitettu modernia teknologiaa. Esimerkiksi lattialämmityksen asentaminen saattaa johtaa ikkunaremontin tekemiseen, Mäkinen kuvailee.
Oikean lattiamassan paksuuden varmistaminen lämmityksen ympärille on tärkeää myös asumismukavuuden kannalta.
– Jos massaa on liikaa, lämpö ei välttämättä pääsekään haihtumaan sen läpi, jolloin lattia jää kylmäksi. Toisaalta, jos sitä on liian vähän, lattiasta tulee paikotellen liian kuuma, tiivistää Mäkinen.
Lattialämmitys vaikuttaa myös käytettävän lattiamateriaalin valintaan.
– Kaikki puumateriaalit eivät sovellu lattialämmityksen kanssa käytettäviksi, sillä puu elää lämpötilojen mukaan.
Epätasainen lämpö voi myös vaurioittaa lattiaa ennenaikaisesti.
– Kuivumisesta aiheutuva liike saattaa vaurioittaa materiaaleja ja aiheuttaa lattiaan rakoja, kun puu kutistuu, halkeilee ja vetäytyy. Tämä johtaa usein lattiapintojen vääntymiseen ja lattia saattaa alkaa narista. Kaakelit voivat jopa irrota, jos lattian lämpö on epätasainen, Rautanen mainitsee.
Mäkinen huomauttaa myös, että kaikki laminaatit eivät myöskään kestä lattialämmitystä.
– Markkinoilla on monen paksuista laminaattia, joista ohuimmat eivät sovellu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa. Suosittelenkin aina tarkistamaan ja noudattamaan valmistajan ohjeita materiaalin käytössä.

Materiaalit maun mukaan

Materiaalivalinnassa remontoija onkin suurimman valinnanvaikeuden edessä, sillä vaihtoehtoja lattian pintamateriaaliksi on runsain mitoin. Omien mieltymysten seuraaminen on pintamateriaalin valinnassa paras vaihtoehto.
– Useimmat rakennusyhtiöt haluavat tehdä mahdollisimman kauttaaltaan koko taloon samanlaisen lattiamateriaalin, koska se on helpoin ja halvin ratkaisu. Jos pintamateriaalit saa valita omaan makuun sopivasti, voi käyttää niin montaa erilaista materiaalia kuin kokee sopivaksi, Mäkinen sanoo.
Hänen mielestään eri huoneisiin kannattaisikin valita eri lattiamateriaalit.
– Pehmeät materiaalit kuten, korkki ja muovimatto, ovat paikallaan erityisesti silloin, kun perheessä on pieniä lapsia. Tyypillisimpiä perusteita pintamateriaalien valinnalle ovat kuitenkin helppohoitoisuus ja omat mieltymykset.
Remonttisuunnitelmassa kannattaa ottaa huomioon myös se, jos jonkin huoneen käyttötarkoitus muuttuu.
– Huoneen käyttötarkoitus määrittelee sen, kuinka laajat pohjatyöt sinne pitää tehdä. Jos huoneeseen on tulossa aikaisempaa raskaampia esineitä se pitää ottaa huomioon pohjatöitä tehtäessä, jotta lattia kantaa huoneeseen suunnitellun painon.
Erityisen tarkkana kannattaa olla, kun lattioita remontoidaan useamman kerroksen talossa, jossa lattian paksuus vaikuttaa myös huonekorkeuteen.
– Riittävä kantavuus on erityisen tärkeää, kun remontoidaan lattiaa talon yläkerrassa. Lisäksi sen alle kannattaa aina asentaa äänieriste, vanhoissa taloissa on usein valmiiksi purua, jolloin sitä voi lisätä. Muussa tapauksessa äänieristeeksi voi asentaa esimerkiksi villaa.