Kiinteistönvälittäjille uudet pätevyysvaatimukset

Uudistuva välitysliikelaki vaatii entistä useammalta alalla toimivalta henkilöltä välittäjäkokeessa osoitetun pätevyyden. Kiinteistönvälitysalalla uskotaan, että muutos kohentaa alan ammattimaisuutta.

Uudistuva välitysliikelaki vaatii, että jokaisessa kiinteistönvälitysliikkeen toimipaikassa vähintään puolella välitystoimintaan osallistuvista henkilöistä on välittäjäkokeessa osoitettu pätevyys. Vaatimus astuu voimaan kolmen vuoden siirtymäajan kuluttua vuonna 2016.

Lue artikkeli…