Aurinkosähköä kotiin

Aurinkosähköjärjestelmä sopii lähes jokaiseen pientaloon, ja järjestelmien myynti onkin kasvanut reilusti viime aikoina. Järjestelmä tuottaa sähköä myös hajasäteilystä, joten sähköntuotanto pyörii muulloinkin kuin auringon porottaessa pilvettömältä taivaalta.

Uusiutuvista energiamuodoista ollaan nykyään yhä kiinnostuneempia, ja ilmastonmuutos sekä vihreät arvot vaikuttavat monenlaisissa arkipäivän valinnoissa. Aurinkosähköjärjestelmän hankkimiseen on monia syitä, ja yksi niistä onkin ekologisuus.

– Aurinkosähkö on suosituin sähkömuoto kyselyjen perusteella. Ihmiset haluavat vaikuttaa omilla valinnoillaan ympäristöasioihin, Atte Kallio Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry:stä kertoo.

– Monet haluavat vähentää sähkön käyttöä ja säästää sähkölaskussa. Aurinkosähköjärjestelmän hankkimiseen vaikuttaa lisäksi sähkön hinnan nousu, joka alkaa viiveellä näkyä kiinteähintaisissakin sähkösopimuksissa. On myös hyvä muistaa, että järjestelmän hankkiminen nostaa kiinteistön arvoa.

Tier 1 -luokitus kannattaa huomioida

Markkinoilla on monenlaisia aurinkosähköjärjestelmiä ja niitä myyvät lukuisat yritykset. Tier 1 -luokitus antaa takuita valmistajan laadusta.

– Kun yritys kuuluu Tier 1 -ryhmään, se on vakavarainen, hyvä toimija. Se ei tietenkään yksinään takaa, että yrityksellä olisi kaikki asiat kunnossa, mutta se on kuitenkin hyvä lähtökohta, Kallio toteaa.

– Jotkin kotimaiset yritykset testaavat paneeleita, sekä omiaan että muita markkinoilta löytyviä, ja aurinkojärjestelmiä myyvien yritysten sivuilta löytyy testituloksia, joihin voi tutustua.

Kallio suosittelee tutustumaan etukäteen myös paneelien ja järjestelmien takuisiin.

Järjestelmissä ja paneelien kinnitystavoissa on eroja

Kaikissa pientalojen aurinkosähköjärjestelmissä yhteistä on se, että niissä on paneeleita, jotka ovat kiinni katossa.

– Järjestelmiä onkin sitten monenlaisia, ja kiinnitysjärjestelmissä on eroavaisuuksia. Kannattaa tarkistaa erityisesti kiinnitysjärjestelmien takuut, Kallio muistuttaa.

Invertteri eli vaihtosuuntaaja muuttaa aurinkopaneelien tuottaman sähkövirran tasavirrasta sähköverkossa käytettäväksi vaihtovirraksi.

– Inverttereitä on myös erilaisia. Suosituin ratkaisu on, että yhdessä omakotitalossa on vain yksi invertteri. Aurinkopaneelit ovat kaapeleilla kiinni toisissaan, ja paneeliketjun päihin jää vapaat liittimet, joihin invertteriltä tulevat kaapelit yhdistetään. On tärkeää, että liittimet ovat samanlaiset ja samalta valmistajalta, mutta asiantunteva yritys kyllä huolehtii siitä.

Minkä kokoiset aurinkopaneelit ja miten monta pitäisi hankkia?

– Mitä isompi paneeli on, sitä enemmän siinä on tehoa. Paneelissa olevissa kennoissakin on tehoeroa. Yleensä ei ole kovin paljon väliä, hankkiiko monta pientä vai vähemmän isoja paneeleja.

Aurinkopaneelien asentaminen on tehtävä huolellisesti, ja esimerkiksi harjakattoisissa omakotitaloissa paneelia tuetaan yleensä pidemmältä sivulta.

– Vaikka suurin osa markkinoilla olevista paneeleista kestää hyvin, kiinnitystapa vaikuttaa kestävyyteen ratkaisevasti, Kallio sanoo.

Järjestelmästä sähköä myös pilvisellä säällä 

Aurinkopaneelit sopivat Kallion mukaan miltei mihin tahansa omakotitaloon. Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä muulloinkin kuin aurinkoisella ilmalla eli suoraa auringonpaistetta ei jatkuvasti tarvita. Puolet vuoden sähköntuotannosta tulee hajasäteilystä ja pilven takaa.

– Noin 20–40% omakotitalon sähköntuotannosta on kohtuullisen helppo tuottaa aurinkopaneeleilla. 25 % tulee yleensä helposti, mutta tuotanto voi olla suurempaakin.

Kallio suosittelee asentamaan paneelit sille puolelle kattoa, joka on idän ja lännen välissä, mieluiten etelään päin.

– Paras paikka olisi harjakaton pitkä, etelän suuntaan oleva sivu.

Koska paneeli asennetaan lappeen suuntaisesti, sateet puhdistavat paneeleja.

– Täysin vaakatasossa paneeli ei voi olla, koska silloin se ei pääse puhdistumaan. Tasakatolle voidaan kuitenkin laittaa tasakaton kiinnitysjärjestelmä, jonka avulla paneelit kallistetaan.

Jos talo on täysin varjossa, ja katolle ei paista koskaan aurinko, tuotantomäärä laskee sen verran paljon, että järjestelmä ei ole välttämättä kannattava hankinta.

– Jos heti talon takana on esimerkiksi tiheä kuusikko, tuotantomäärä voi tippua puoleen luvatusta, mutta jos metsän reunaan on vähän enemmän matkaa, järjestelmä toimii hyvin.

Aurinkopaneelit lähes huoltovapaita

Aurinkosähköjärjestelmä ei vaadi juurikaan huoltoa. Kallio ei suosittele ottamaan edes lunta pois katolta, sillä paneeli saattaa mennä rikki, jos lapio osuu siihen, ja lisäksi vaarana on katolta putoaminen.

– Paneeleja voi halutessaan puhdistaa lumesta, jos sen pystyy tekemään maasta käsin turvallisesti, mutta silloinkin mielellään pehmeällä harjalla. Talvella on kuitenkin niin pimeätä, että lumesta puhdistamisen hyöty on melko pieni, koska sähköntuotto on sen verran vähäisempää. Pimeimpinä kuukausina järjestelmä tuottaa vähän, mutta esimerkiksi lumen alta näkyvän paneelin yläosakin jo tuottaa sähköä, vaikka alaosa olisi vielä lumen peitossa.

Kerran vuodessa kannattaa tarkistaa maasta käsin, että paneeleissa ei näy vaurioita.

– Invertterin on oltava valoisana aikana koko ajan päällä, mutta sitä on helppo seurata, koska se voidaan asentaa esimerkiksi talon ulkoseinään. Paneelien kiinnityksen voi tarkistaa katolta, jos sinne pääsee turvallisesti.

Korjaustarvetta harvemmin

Aurinkopaneelit rikkoutuvat Kallion mukaan harvoin, ja suurin osa rikkoutumisista ja muista virheistä tapahtuu kuljetuksen tai asennuksen yhteydessä, jolloin ne huomataan heti ja korjataan. Paneeleja voi vaihtaa myös myöhemmin, mutta sille on harvoin tarvetta.

– Paneeleissa takuuaika on yleensä 25-30 vuotta, mutta inverttereissä voi olla esimerkiksi 10 vuoden takuu, joten sen voi vaihtaa jossakin vaiheessa.

– Kestävyyden varmistamiseksi kannattaa käyttää laadukkaita komponentteja ja huolehtia, että kiinnitys on tehty asianmukaisesti.

Ylimääräisen sähkön voi myydä sähköyhtiölle

Jos on pidempään poissa kotoa, vaikkapa lomamatkalla, sähköä riittää usein myös myyntiin.

– Kun ei ole kulutusta, esimerkiksi pyykinpesua ja astianpesua, omakotitalossa päästään helposti tilanteeseen, jossa sähköä saa myytyä verkkoon, Kallio sanoo.

– Sähkö myydään sähköyhtiölle sen hetken pörssihinnalla, mutta sähkömyynnin sopimuksen voi tehdä vain sen yhtiön kanssa, jonka kanssa on sähkösopimus. 

Kun aurinko paistaa, taloissa tarvitaan jäähdytystä, ja silloin sähkön hinta on yleensä korkeampi. Silloin myös kuluttaja hyötyy myynnistä.

– On kuitenkin hyödyllisempää tuottaa sähköä omaan kulutukseen, koska silloin säästää siirtomaksun ja sähköveron. Niistä jää hyöty saamatta, jos myy omalla aurinkosähköjärjestelmällä tuotettua sähköä.

Myyjä kotikäynnille

Jos aurinkosähkö omaan kotiin kiinnostaa, aurinkosähköjärjestelmiä myyvän yrityksen edustajan voi pyytää käymään ja arvioimaan tilanteen. Ilmakuvistakin myyjä näkee jo talon sijainnin ilmansuuntiin nähden.

– Tarjousta varten tarvitaan tieto katon muodosta, sekä sähkönkulutus eli kuinka paljon sähköä kuluu vuodessa. Sähkönkulutuksen voi toki päätellä talon koosta ja lämmitystavasta, Kallio sanoo.

– Lisäksi kannattaa tarkistaa, onko asennusyritys tai maahantuoja Suomen Aurinkoenergiayhdistyksen jäsen.

Katto täyteen paneeleja vai omaan käyttöön optimoitu järjestelmä?

Kun harkitsee aurinkosähköjärjestelmän hankkimista, on hyvä miettiä, millaiset tavoitteet sähkötuotannolle on, ja minkä kokoinen budjetti on käytettävissä.

– Yksi tapa on laittaa paneeleja niin paljon kuin katolle mahtuu tai suunnitella järjestelmän koko tietyn budjetin mukaan, Kallio sanoo.

Jos käytössä on enemmän rahaa, voidaan hankkia suurempi järjestelmä, jos aikomuksena on myydä ylimääräinen sähkö sähköyhtiölle.

– Aurinkosähköjärjestelmä voidaan myös optimoida asiakkaan omaan sähkönkulutukseen sopivaksi, jolloin sähköä ei jää myyntiin paljoa.

Järjestelmiä ja tehoja vertaillessa on hyvä huomioida sähköntuotannon vaihtelut erilaisissa sääolosuhteissa sekä eri vuodenaikoina.

– Esimerkiksi viiden kilowatin järjestelmä tuottaa suuren osan ajasta kahden ja puolen kilowatin teholla. Kun aurinko paistaa kunnolla, saavutetaan testeissä saatu kilowattiluku, mutta säteilyteho voi olla aurinkoisella ilmalla, erityisesti kevättalven aurinkoisina päivinä, hetkellisesti jopa suurempi kuin testeissä saatu teho.

Haastateltava työskentelee toimitusjohtajana yrityksessä Scanoffice Oy.

Pieni aurinkosähkösanasto

  • Aurinkopaneeli: muodostuu paneelikehykseen koteloiduista aurinkokennoista, joiden eteen laitetaan auringonsäteilyä läpäisevä suojalasi. Auringonsäteilyn osuessa kennoihin, syntyy sähkövirtaa.
  • Invertteri: talon ulkoseinään sijoitettava vaihtosuuntaaja, joka muuttaa aurinkopaneelien tuottaman sähkön tasavirrasta vaihtovirraksi ja optimoi paneelien napajännitettä siten, että paneeleista saadaan mahdollisimman korkea teho.
  • Liittimet: toisiinsa kytketyt paneelit muodostavat ketjun, jonka päissä on liittimet, joilla paneelit yhdistetään invertteriin.
  • Aurinkopaneelien tehot ilmoitetaan watteina (W)
  • Järjestelmän tuotto ilmoitetaan kilowattitunteina (kWh)
  • Piikkiwatti: aurinkopaneelien tuoton vertailussa käytettävä tunnusluku. Se ilmaisee paneelin nimellistehoa, jonka se enimmillään tuottaa standardiolosuhteissa, aurinkokennon lämpötilan ollessa 25 °C ja paneelille tulevan säteilymäärän ollessa 1000 W/m2.

Lähde: www.motiva.fi

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Freepik