Hukkaputket

Vakuutusyhtiöt korvaavat asuinrakennuksille aiheutuvia vahinkoja lähes 400 miljoonalla eurolla vuosittain. Korvatuin vahinkoryhmä ovat vesivuodot. Vuotavia putkia ja muita vesivahinkoja korvataan lähes puolella miljoonalla eurolla vuoden jokainen päivä.

Iltapäivälehtiä lukemalla saa ehkä vaikutelman, että murtoja tehtailevat liigat aiheuttaisivat kodeille suurimmat vahingot. Näin ei kuitenkaan ole, jos kriteerinä käytetään vakuutusyhtiöiden kotivakuutuksesta maksamia euroja. Vuonna 2011 murtoja korvattiin noin 20 miljoonalla eurolla, vuotovahinkoja monin verroin enemmän.

– Vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2011 koti- ja kiinteistövakuutuksista noin 34 000 vuotovahinkoa, yhteensä 140 miljoonan euron edestä. Vuotovahinkoja korvataan päivittäin lähes puolella miljoonalla eurolla, kertoo johtava asiantuntija Petri Mero Finanssialan keskusliitosta, FK:sta.

– Murto on vahinkolajina pelottavampi kuin vuotovahinko, josta seuraa usein vain maton kastuminen ja parketin uusiminen. Mutta toki murtoliigojakin on ja ne ovat todellinen uhka, jatkaa Mero.

Kylmän käyttövesijohdon vuoto yleisin

Edellä esitetyt luvut käsittävät koti- ja kiinteistövakuutukset eli sekä kotitalouksien kotivakuutukset että taloyhtiöiden ja vastaavien kiinteistönomistajien kiinteistövakuutukset. Kotivakuutus käsittää omakotitaloissa koko talon. Taloyhtiöissä kotivakuutus käsittää huoneiston irtaimiston, kun taas kiinteistö putkineen vakuutetaan taloyhtiön kiinteistövakuutuksella.

FK:n vuosina 2007–2008 tekemä mittava vuotovahinkoselvitys kertoo, että kun omakotitalossa sattuu vuotovahinko, vuotokohde on useimmiten kylmä käyttövesijohto. Toiseksi yleisin vuotokohde on viemäriputkisto, kolmanneksi yleisin lämminvesivaraaja ja neljänneksi yleisin astianpesukone.

Mero muistuttaa, että kotivakuutus korvaa äkilliset vuodot muttei pikkuhiljaa kehkeytyviä vahinkoja.

– Kotivakuutuksen vakuutusehdoissa korvattava vuotovahinko tarkoittaa äkillistä ja ennalta-arvaamatonta tapahtumaa. Tällainen on se, kun astianpesukone paukahtaa ja vettä tulvii lattialle. Jos sen sijaan astianpesukone tihkuu pikkuhiljaa kaappien taakse, kyse ei ole äkillisestä tapahtumasta.

Vahinkoja lähes 400 miljoonalla

Vuotovahinkojen ja murtojen väliin asettuva, toiseksi korvatuin vahinkoryhmä on palovahingot. Niitä korvattiin vuonna 2011 koti- ja kiinteistövakuutuksista noin 120 miljoonalla eurolla.

Yhteensä kotivakuutuksista maksettiin vuonna 2011 korvauksia 280 miljoonalla eurolla. Vuonna 2006 korvaussumma oli 170 miljoonaa.

– Vakuutusten hinnat sopeutuvat korvauksiin, joten vahinkokehitys näkyy jollain viiveellä vakuutusmaksuissa.

Kotivakuutusten 280 miljoonan lisäksi kiinteistövakuutuksista korvattiin vahinkoja 105 miljoonalla. Yhteensä asuinrakennusten vakuutuksista maksettiin korvauksia siis 385 miljoonan euron edestä.

Paloissa kallein keskivahinko

Jos tarkastellaan koti- ja kiinteistövakuutuksista korvattujen vahinkojen määrää, saadaan toisenlaisia tuloksia kuin korvauseuroja laskemalla. Tuoreimmilla eli vuoden 2011 tilastoilla vuotovahingot pysyy edelleen kärjessä 34 000 korvatulla vahingolla, mutta murrot eivät jää kauas: niitä korvattiin noin 32 000 kappaletta.

Palovahinkoja sattui samalla ajanjaksolla kappalemääräisesti huomattavasti vähemmän, reilut 5300 vuodessa.

Palovahingoissa keskivahinko on kuitenkin suurin. Yksittäisen palovahingon korvaussumma on koti- ja kiinteistövakuutuksissa keskimäärin noin 23 000 euroa, siinä missä vuotovahingon hinta on noin 4100 euroa ja murron 940 euroa.

Vuotojen, palojen ja murtojen lisäksi kotivakuutuksista korvataan muun muassa rikkoutuvaa kodinelektroniikkaa. Se, mitä oma vakuutus tarkkaan ottaen korvaa, selviää vakuutusehdoista.

– Vakuutusehdot kannattaa lukea. Niissä on paitsi tietoa korvauksista, myös käyttökelpoisia neuvoja vahinkojen ehkäisyyn, vinkkaa Mero.