Kirves kaivossa?

Vesi on elämän eliksiiri – puhtaana. Saastunut vesi voi saada koko perheen mahatautiin tai aiheuttaa pahimmassa tapauksessa syöpää. Kaivovesi tulisi tutkia aika ajoin myös, vaikka maku- tai hajuhaittoja ei olisi.

Kemisti Saara Järvenpää Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy:stä kertoo, että harmillisen moni omakotiasukas ei joko tutkituta kaivonsa vettä koskaan tai tutkituttaa sen kerran ja tuudittautuu tämän jälkeen ajatukseen, että asia on kunnossa täältä ikuisuuteen.

– Jos ympäristössä tehdään räjäytystöitä, porakaivoon saattaa puhjeta uusi vesisuoni ja kaivon tulla vesi kokonaan toisesta pohjavesialueesta kuin ennen, havainnollistaa Järvenpää mahdollisia kaivoveden laatuun vaikuttavia muutoksia.

Kaivoveden laatu tulisi tutkia sekä määrävälein että määrätyissä erityistilanteissa.

– Jos maku tai haju muuttuu, hälytyskellojen pitäisi soida. Kaivovesi tulisi tutkia aina, jos sen laadussa havaitaan muutoksia.

Hyvän makuinen vesi voi olla saastunutta

Jos vesi maistuu ja näyttää puhtaalta, se ei poista tutkimistarvetta. Jotkin yhdisteet aiheuttavat terveyshaitan, mutta ovat aisteille huomaamattomia.

– Esimerkiksi Etelä-Karjalassa maaperässä on paljon rapakiveä ja sitä kautta kaivoissa runsaasti fluoridia. Se ei anna merkkejä hajuna tai makuna, vaikka terveydelle turvallinen raja-arvo ylittyisi. Liian korkea fluoridipitoisuus aiheuttaa riskejä pitkässä juoksussa. Se saattaa estää imeväisikäisillä hammaskiilteen muodostumista ja aiheuttaa luiden murtumaherkkyyttä.

Uusi kaivo tulee tutkia aina ennen kuin siitä ryhdytään pumppaamaan talousvettä.

– Rengaskaivoa tiivistetään usein saappaat jalassa tikapuut kaivossa, joten kaivoon saattaa jäädä bakteereja. Uusi kaivo on syytä tutkia mahdollisimman laajasti, jotta lähtökohdat ovat tiedossa. Jos jokin arvo on kohollaan, sitä osataan tarkkailla jatkossa.

Ennen näytteenottoa yhteys laboratorioon

Kun kaivoveden tutkimista suunnitellaan, kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä tutkimuksen tekevään laboratorioon. Sieltä saa neuvoja näytteen ottamista ja toimittamista varten.

– Suosittelemme, että näyteastiat haettaisiin laboratoriosta. Näin varmistetaan, että astia on steriili ja astioiden hakemisen yhteydessä voidaan ohjeistaa, miten näyte tulee ottaa. Toisinaan käy niin, että ohjeistuksen puutteessa meille tuodaan pari desiä vettä omassa lasipullossa. Se on saattanut kontaminoitua ja vesimäärä ei riitä juuri mihinkään.

Laboratoriossa näyte jaetaan tehtävien analyysien mukaan eri osastoille. Tulosten valmistuminen vie tavallisesti muutamasta päivästä pariin viikkoon.

– Hinta riippuu analyysien laajuudesta. Tavallisesti osutaan 60–200 euron haarukkaan.

Kurkkaa välillä kaivoon

Jos talousvesi ei tule kaivosta vaan talo on kunnallisessa verkossa, vesilaitos hoitaa veden laadun tutkituttamisen. Yksittäisen talon veden tutkiminen voi tulla kyseeseen, jos epäillään paikallista ongelmaa.

– On mahdollista, että vanhan rakennuksen pitkät putkistot aiheuttavat veteen esimerkiksi rautaongelmaa, mutta tämä ei ole kovin yleistä.

Järvenpää suosittelee tarkastelemaan kaivon kuntoa säännöllisesti. Jos kaivon päällä ei ole kunnollista kantta vaan epämääräinen levyistä rakennettu viritys, raoista pääsee putoilemaan vettä saastuttavia hiiriä, sammakkoja ja etanoita.

– Viime kesänäkin kaivoissa oli runsaasti bakteeriongelmia niihin pudonneiden pieneläinten takia. Kannen kunnosta huolehtimisen lisäksi kannattaa tarkkailla rengaskaivon liitoskohtia. Jos vesirajan yläpuolella on valumajälkiä, yleensä se tarkoittaa, että kaivoon pääsee pintavesiä ja sitä kautta bakteereja.


Etene näin

1. Ota yhteys lähimpään laboratorioon tarkkojen ohjeiden ja välineiden saamiseksi. Samalla selvitetään näytteiden toimitusaikataulu sekä analyysin sisältö ja hinta. STM:n asetuksen mukaan talousveden valvontatutkimuksia tekevän laboratorion on täytettävä terveydensuojelulain 49 §:n mukaiset edellytykset. Näitä laboratorioita on Suomessa tällä hetkellä 44. Lista niistä on  Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran nettisivuilla osoitteessa www.evira.fi.

2. Jos haluat tutkituttaa radonin ja muita radioaktiivisia aineita (koskee yleensä vain porakaivoja), ota yhteys myös Säteilyturvakeskukseen. Lisätietoja saa kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselta.

3. Noudata näytteenotossa saamiasi ohjeita. Kiinnitä erityistä huolellisuutta pullojen, korkkien ja käsiesi puhtauteen. Näyte otetaan tarpeen mukaan joko kylmävesihanasta, suoraan kaivosta tai molemmista, mikä on suositeltavaa, mikäli kaivosta on vesijohto rakennukseen.

4. Toimita näytteet laboratorioon pimeässä ja viileässä kylmälaukussa mielellään vuorokauden sisään näytteenotosta.

5. Laboratorioanalyysin tulosten tulkinnassa ja mahdollisten tarvittavien toimenpiteiden valinnassa auttaa kaivoveden analyysitulkki. Sen löydät ympäristöministeriön nettisivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi. Analyysitulkki sisältää tiedot eri yhdisteiden turvallisista ja vaarallista pitoisuustasoista. Tulkin avulla tavallinenkin ihminen pystyy ymmärtämään laboratorioanalyysin tuloksia.

Lähde: ympäristöministeriö


Tutkittavat asiat

Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen mukaan talousvedessä ei saa olla pieneliöitä tai loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa ihmisten terveydelle. Laatuvaatimukset eivät koske yksittäisen talouden kaivoa vaan suurimittaisempaa käyttöä, kuten vesilaitosten toimittamaa vettä. Asetuksessa yksityiskohtaisesti määritetyt laatukriteerit ovat kuitenkin sovellettavissa myös kaivoveteen.

Kaivovesinäytteelle tehtävät analyysit päättää viime kädessä tilaaja. Talousveden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset ovat tavalliselle ihmiselle täyttä hepreaa, joten käytännössä analyysit tekevän laboratorion rooli asiakkaan opastamisessa on tärkeä.

– Meidän laboratoriossamme on tehty suppeampia ja laajempia paketteja, joihin on koottu STM:n talousvesiasetuksen oleellisimpia suureita.
Suositeltava pääsääntö on tehdä kolmen vuoden välein suppea tutkimus ja kuuden vuoden välein tätä laajempi tutkimus.

3 vuoden välein tutkitaan
 • bakteerien määrä (E. coli, suolistoperäiset enterokokit ja koliformiset bakteerit)
 • pH
 • sähkönjohtavuus
 • sameus
 • permanganaattiluku
 • väri
 • rauta
 • typpiyhdisteet; nitraatti, nitriitti ja ammonium
6 vuoden välein lisäksi
 • alkaliteetti
 • kovuus
 • happi
 • sulfaatti
 • mangaani
 • kloridi
 • fluoridi
 • kallioporakaivosta lisäksi radon, uraani ja arseeni
Määrävälein tehtävien tutkimusten lisäksi kaivoveden laatu kannattaa tutkia
 • kiinteistön osto- tai myyntitilanteessa
 • raskausaikana
 • harkittaessa vedenkäsittelylaitteen hankkimista
 • kun vedessä on maku-, haju- tai värihaittaa.

Lähde: ympäristöministeriö