Kotivakuutus voi auttaa yllättävissäkin tilanteissa

On kyseessä sitten ensimmäisen oman kotivakuutuksen ottaminen, vakuutusturvan tarkistaminen tai vakuutusten kilpailuttaminen, vakuutuksiin kannattaa perehtyä huolella, jotta löytyy juuri omiin tarpeisiin sopiva paketti. 

Kodin irtaimistovakuutus kattaa kodin irtaimistoa, esimerkiksi huonekaluja, vaatteita, taloustavaroita ja astioita, harrastusvälineitä sekä kodinkoneita ja muuta elektroniikkaa. Riippuu vakuutuksesta ja asumismuodosta, vakuutetaanko kodin kiintokalusteet ja pintamateriaat irtaimiston vai kiinteistön vakuutuksessa. Omakotitaloissa asukas ottaa itse kotivakuutuksen, joka kattaa sekä rakennuksen että irtaimiston.

Vakuutuksen voi räätälöidä

Vakuutusyhtiöt tarjoavat eritasoisia vakuutuksia, joten niiden kattavuudessa ja hinnoissa on paljon eroja. Vakuutusasiantuntija Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEstä kertoo, että joillakin vakuutusyhtiöillä kotivakuutukset on räätälöitävissä eli niihin pystyy valitsemaan useita erillisiä osia, kun taas toisilla on enemmän valmiita, eritasoisia paketteja, joissa muutoksia voi tehdä vähemmän.

– Laajimmat vakuutukset ovat kalliimpia ja niissä korvataan yleensä myös esineiden rikkoutumisia ja muita esineisiin kohdistuvia yllättäviä vahinkoja, hän kertoo.

– Joillakin vakuutusyhtiöillä on myös erilaisia lisäturvia, joita voi tarpeen mukaan lisätä vakuutukseen.

Rajoitusehdot vaikuttavat vakuutuksen kattavuuteen

Vakuutuksissa on aina rajoitusehtoja, jotka on kerrottu vakuutusehdoissa. Salo muistuttaa, että tyypillisiä vakuutusturvan ulkopuolelle jääviä vahinkoja ovat lemmikkieläinten tekemät tuhot.

– Jos koira pureskelee vaikkapa sohvan, sitä ei yleensä korvata, sillä vakuutusehdoissa on usein sellainen ehto, että lemmikkieläinten aiheuttamat vahingot eivät ole korvattavia.

Rajoitusehto koskee Salon mukaan yleensä myös asennuksista, rakennusvirheistä tai valmistusvioista aiheutuneita vahinkoja. Myöskään vähitellen tapahtuneita vahinkoja ei korvata.

– Esimerkiksi kuluminen tai vaikkapa pitkäaikaisesta kosteudesta johtuva putken ruostuminen eivät kuulu yleensä korvauksen piiriin, hän sanoo.

– Huolto ja kunnossapitokorvaukset on myös rajattu usein pois. Jos viemäriputki vetää huonosti, putken avaaminen on tavanomaista huoltoa, eikä sitä korvata kotivakuutuksesta, Salo selventää.

Katoamisesta ja unohtamisesta aiheutuneet vahingot eivät myöskään ole korvattavia.

– Varkaus, jota ei pystytä määrittelemään, lasketaan katoamiseksi, hän tietää.

Täysarvovakuutus vai vakuutusmäärällinen vakuutus?

Täysarvovakuutus määräytyy yleensä pinta-alan mukaan ja vakuutusmäärällinen irtaimiston rahallisen arvon mukaan. Vakuutusyhtiöt suosittelevat yleensä täysarvovakuutusta.

– Vakuutusmäärällisessä vakuutuksessa ali- tai ylivakuuttamisen riski on suurempi, Salo varoittaa. Hän muistuttaa, että vakuutusmäärällisessä vakuutuksessa voi ajan myötä käydä niin, että kodin irtaimisto on alivakuutettu, jos vakuutusturvaa ei ole vuosien saatossa päivitetty.

– Jos irtaimiston arvo on todella pieni ja kodissa on vain hyvin vähän tavaraa, kannattaa verrata täysarvovakuutuksen ja vakuutusmäärällisen hintoja, niin selviää, kumpi kannattaa ottaa.

Hän kehottaa kuitenkin ottamaan aina mieluummin täysarvovakuutuksen, sillä se on turvallinen vaihtoehto, ja vakuutus on varmimmin oikealla tasolla.

Tuotevakuutus tuotteen oston yhteydessä

Kodin elektroniikkaa ostaessa saattaa tuotteelle olla tarjolla myös tuotevakuutus.

– Asiakkaan kannalta tuotevakuutus voi joskus olla hyvä vaihtoehto, sillä jos sattuu korvattava vahinko, siitä saa yleensä paremman korvauksen kuin minkä saisi kotivakuutuksesta, Salo neuvoo.

– Tuotevakuutuksessa on usein myös pienemmät omavastuut, hän lisää. 

Se kattaa kuitenkin vain tietyn tuotteen, mutta kotivakuutus koskee kaikkea irtaimistoa ja omaisuutta. Salo pitää myös kotivakuutuksen hintaa kohtuullisena hyötyihin nähden ja muistuttaa, että jonkin laiteen rikkoutuessa vahinkoilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

Kodin ulkopuolella säilytettävä omaisuus

– Kotivakuutuksen vakuutusehdoissa on aina määritelty, missä muualla se on voimassa kuin kotiosoitteessa, Salo kertoo.

Yleensä vakuutus on voimassa myös sellaisen kodin irtaimiston osalta, joka on tilapäisesti muualla, eli esimerkiksi autossa matkalla jonnekin.

– Henkilö- tai matkailuautoissa säilytettävää omaisuutta saattaa koskea enimmäiskorvausmäärä, eli kaikkea ei välttämättä korvata, jos pitää autossa jotakin arvokasta, hän muistuttaa.

Salo kehottaa ottamaan mökin irtaimistolle oman vakuutuksen.

– Mökillä olevat kalusteet katsotaan siellä pysyvästi oleviksi, joten ne on vakuutettava erikseen, koska ne eivät kuulu vakituisen asunnon kotivakuutuksen piiriin.

Vastuuvakuutus korvaa ulkopuoliselle aiheutuneita vahinkoja

Kotivakuutukseen suositellaan ottamaan vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Ne on yleensä hinnoiteltu erikseen ja ne näkyvät eriteltynä tarjouslaskelmissa ja vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla olevissa vakuutuslaskureissa.

Vastuuvakuutuksesta korvataan yleensä ulkopuoliselle aiheutettuja vahinkoja, joissa vakuutettu on korvausvelvollinen. 

– Vastuuvakuutus korvaa sellaisia oman talouden ulkopuoliselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen tapahtuneita vahinkoja, joita vakuutettu on aiheuttanut omalla huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään. Tämän seurauksena syntyy vahingonkorvausvelvollisuus, Salo opastaa.

Vastuuvakuutuksesta ei korvata saman talouden jäsenille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneita vahinkoja. 

– Oman koiran aiheuttama vahinko voi olla korvattavaa, jos omistaja on ollut huolimaton koiran valvomisessa tai kiinni pidossa, ja koira on päässyt puremaan toista ihmistä. Tällöin syynä on omistajan huolimattomuus tai laiminlyönti, hän sanoo. 

– Jos koiralle itselleen on otettu omat vakuutukset, niistä saatetaan korvata vahinkoja omistajan huolimattomuudesta riippumatta, Salo tietää.

Oikeusturvavakuutus korvaa yksityishenkilön riita- ja rikosasioihin liittyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. 

– Tyypillisiä ovat esimerkiksi asuntokauppariidat, kun tulee riitaa ostajan ja myyjän kesken, ja asiaa käsitellään käräjäoikeudessa, hän toteaa.

Salo muistuttaa, että vakuutusten sisällöissä on paljon eroja, joten oman vakuutuksen kattavuus kannattaa tarkistaa aina omasta vakuutusyhtiöstä ja tutustua ehtoihin huolella.

Lähde: www.fine.fi

Kotivakuutuksen kilpailuttaminen

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn Hanna Salo listaa asioita, joita vakuutuksenottajan on hyvä huomioida kilpailuttaessaan kotivakuutuksia.

– Kannattaa kiinnittää huomiota vakuutusturvan sisältöön ja laajuuteen, ei pelkästään hintaan.

– Onko mukana ne kohteet, joita halutaan vakuuttaa ja millainen oma vakuutustarve on.

– Mitkä vahingot tai kustannukset voi hoitaa itse ja mihin tarvitsee vakuutusturvaa. Jos haluaa vakuutuksen vain suurempien vahinkojen varalle, voi valita isomman omavastuun, jolloin vakuutuksen hinta on pienempi.

– Vakuutustarjoukset kannattaa pyytää ainakin muutamasta vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla olevilla laskureilla pystyy myös selvittämään vakuutuksen hinnan. Vaihtoehtoisesti voi soittaa vakuutusyhtiöön, antaa puhelimessa tiedot ja pyytää tarjouksen.

– Tuote-esitteisiin ja vakuutusehtojen rajoitusehtoihin kannattaa tutustua hyvin.

– Kodin pinta-ala vaikuttaa eniten vakuutuksen hintaan, mutta myös vakuutuksen laajuus, omavastuun määrä, vakuutusten keskittäminen ja kanta-asiakkuudet. Myös liittojen jäsenyyden perusteella voi saada alennusta vakuutusmaksuista ja maksuerien lukumääräkin vaikuttaa.

Lisätietoa kotivakuutuksista: www.fine.fi/ajankohtaista/uutinen/perustietoa-kotivakuutuksesta

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Dreamstime