Olisiko aika tehdä salaojaremontti?

Salaojaremontissa tärkeintä on toteuttaa se ammattimaisesti ja huomioda, että salaoja on riittävän syvällä, kaadot on toteutettu oikein ja käytetyt materiaalit ovat oikeanlaisia. Salaojaremontti on tällä hetkellä ajankohtaista 80-luvun taloissa ja sitä vanhemmissa. Toisinaan myös uudemmista taloista löytyy salaojien korjaustarpeita. 

Salaojien tarkoitus on pitää rakennuksen perustukset kuivina, jolloin koko talo pysyy kuivana ja terveellisenä asua.

Neuvontainsinööri Timo Jokela Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry:stä muistuttaa, että rakennuksissa suurin haitta onkin veden ja kosteuden pääseminen rakenteisiin.

– Rakenteet pitäisi pitää mahdollisimman kuivina siten, että ylimääräinen vesi ei pääse aiheuttamaan vahinkoa. Salaoja estää myös pohjaveden nousemisen eli vesi nousee vain salaojaan, jonka tehtävä on valuttaa vesi pois talon vierestä.

– Koska salaojat ovat piilossa, ihmiset eivät välttämättä kiinnitä niihin huomiota ennen kuin kosteusvaurio on jo syntynyt.

Koska salaojaremontissa kaivetaan maata talon ympäriltä, pihavaurioilta ei voi välttyä, sillä pienikin kone vaatii liikkumatilaa.

– Työskentelyalue on yleensä minimissään kolme metriä talon ympäriltä, mutta joitakin kohtia voidaan tehdä pienemmälläkin etäisyydellä, esimerkiksi puiden takia. Maata pitää viedä pois tontilta, eikä sitä aina pystytä hyödyntämään, mutta jos tilaa tontilla säilyttämiseen on, saatetaan maata käyttää myös täyttöön, Jokela sanoo.

Mistä ongelmat salaojissa johtuvat?

Jos salaojat on tehty huonosti ja käytetty esimerkiksi vääränlaista soraa, voi ongelmia tulla aikaisemmin kuin mitä salaojien iän perusteella voisi ajatella.

– Salaojasepelikerroksen tarkoitus on kerätä kosteutta ja vettä maaperästä ja ohjata se salaojaan. Salaojissa kuuluu olla salaojasoraa, nykyään salaojasepeliä. Jos sen tilalla on käytetty hienompaa ja tiiviimpää maa-ainesta, maaperä menee tukkoon, kun hieno maa-aines valuu alaspäin ja pyrkii täyttämään tyhjän tilan, Jokela selventää.

Ongelmia voi tulla myös silloin, jos kaadot on tehty väärin ja salaoja toteutettu liian ylös suhteessa anturoihin. Salaojat pitää olla aina anturan alapinnan alapuolella.

– Maanpintaan pitäisi saada kaatoa noin kahden tai kolmen metrin matkalle sokkelin reunasta. Myös istutusten on hyvä olla riittävän etäällä sokkelista.

Salaojien ja kellaritilojen tarkistaminen kannattaa

Salaojat on hyvä tarkistaa aika ajoin, jotta mitään suurempaa vahinkoa ei ehdi tapahtua. 

– Salaojan tarkastuskaivo kannattaa tarkistaa kerran, pari vuodessa, esimerkiksi keväällä lumien sulamisen jälkeen, kun maaperässä on paljon kosteutta sekä mahdollisesti syksyisin pitkän sadejakson jälkeen, Jokela neuvoo.

Hän ei suosittele testaamaan salaojien toimivuutta johtamalla sinne vettä vesiletkulla.

– Tarkoitushan on pitää perustukset kuivina, ja tarkastuskaivoissa vesi ei saa nousta salaojaputken sisällä.

Tarkastuskaivojen kannet saattavat olla vanhemmissa taloissa maan alla, esimerkiksi 20 senttimetrin syvyydessä.

– Uusissa rakennuksissa kaikki tarkastuskaivot on oltava maan pinnalla, ja niihin voi laittaa vaikkapa valurautakannet. Etenkin sellaisissa kohdissa, joissa on pihakiveys tai asfaltti, valurautakansi on hyvä, mutta on olemassa myös rosterikansia, joita voi laittaa nurmialueella sijaitsevan tarkastuskaivon päälle.

Salaojien maa-aineksen kunnon voi tarkistaa kaivamalla lapiolla salaojiin asti. Jokela muistuttaa, että varsinainen kaivuu tehdään vähän anturoiden ulkopuolella, ettei maa sorru talon perustusten alla.

– Kova sadekuuro kesken kaivamisen voi myös aiheuttaa maan sortumista, joten pumppu on hyvä olla olemassa, jottei kaivanto pääse tulvimaan.

Mahdollinen kosteus on nähtävissä kellarirakenteissa.

– Kellariin pääsee aina kosteutta, ja tilanteen näkee lattian ja seinän rajakohdista. Esimerkiksi rintamamiestaloissa, joissa ei ole uusittu ollenkaan salaojia, on usein kosteutta, ja se näkyy kellarin sisäpuolisissa rakenteissa.

Milloin salaojaremontti on ajankohtainen?

Jokela korostaa, että salaojaremontin ajankohtaa ei voi sanoa kovin tarkkaan, sillä salaojien käyttöikä vaihtelee. Rakennuksen ikä ei suoraan kerro salaojaremontin tarpeesta, vaan siihen vaikuttaa muun muassa se, miten salaojat on aikanaan toteutettu sekä mahdolliset virheet niiden rakentamisessa.

– Vanhemmissa salaojissa käyttöikä on noin 30–50 vuotta ja nykypäivän salaojissa 40–50 vuotta. Tällä hetkellä salaojaremontteja tehdään paljon 80-luvulla rakennettuihin ja sitä vanhempiin taloihin.

Kun remontin tarvetta lähtee kartoittamaan, voidaan salaojat kuvata, jos epäillään niissä olevan jotakin vikaa. Jos salaojat ovat selkeästi vanhat, kannattaa ne joka tapauksessa uusia, jolloin kuvaamista ei välttämättä tarvita.

Jokela sanoo, että myös uudempien talojen salaojat tulisi tutkia ja kuvata ennen rakentajan kymmenen vuoden takuuajan päättymistä.

Asennuskorkeus ja kaadot tärkeitä

Salaojaremontissa sokkelin pintaan asennetaan patolevy anturan alapintaan asti. Kosteus siirtyy patolevyn ilmatilaan, josta se pääsee haihtumaan tai valuu alaspäin.

– Salaojaremontissa kaikki soramateriaali ja sokkelin vesieristys uusitaan. Salaojakaivantoon laitetaan suodatinkangas ja salaojasoraa noin 10–15 cm, jonka jälkeen laitetaan salaojaputki. Salaojasepeli jätetään suodatinkankaan sisään, ja suodatinkangas voidaan nostaa ylös vaakaroutaeristeen alle, jolloin kangas estää hienomman maa-aineksen sekoittumisen sepeliin, Jokela kertoo.

Sokkelin lämmöneristystä voidaan lisätä eristelevyllä.

– Jos on oikein kostea rakennuspaikka, voidaan laittaa Isodrän-levy, joka toimii pystysalaojana. Lisäksi maan alle asennetaan vaakaroutaeriste, joka kallistetaan ulospäin.

Salaojaremontin yhteydessä rakennetaan myös rännikaivot ja umpiputkisto, jolla kaikki sadevedet ohjataan perusvesikaivoon.

Jotta talon ympäri kiertävät salaojat toimivat kunnolla, niiden pitää sijaita anturan alapinnan alapuolella ja kaadot pitää olla toteutettu oikein.

– Kaadot lähtevät korkeimmasta kohdasta, esimerkiksi talon nurkalta kahteen suuntaan talon ympärille. Ylimmän kohdankin on oltava anturan alapuolella, ja alin kohta eli purkuputki voi olla esimerkiksi 20–30 cm sitä alempana.

Kustannukset vaihtelevat paljon kohteesta riippuen

Salaojaremontin hinta riippuu muun muassa talon koosta, perusteista ja kellarista. Salaojaremontteja tarjoavia yrityksiä on paljon, ja tarjouksia kannattaakin kysellä useammasta paikasta, luotettavilta ammattilaisilta.

– Salaojaremontissa kannattaa varautua karkeasti arvioiden 15 000–30 000 euron kustannuksiin.

Matalaperustaisessa talossa, jossa ei ole kellaria, voidaan päästä 15 000 eurolla, mutta jos talossa on kellari, saatetaan joutua kaivamaan kaksi ja puoli metriä syvä monttu talon ympärille, ja se nostaa kustannuksia, Jokela huomauttaa.

Kustannuksiin vaikuttaa myös oman työn osuus.

– Kun salaojaremonttia lähdetään tekemään, ainakin suunnittelu ja valvonta kannattaa teettää ammattilaisella. Asukas voi itsekin lähteä toteuttamaan remonttisuunnitelmaa, jos osaamista löytyy ja osaa käyttää pientä kaivinkonetta.                                                                                                                  

Jokelan mukaan suurin virhe asukkaiden itse toteuttamissa salaojaremonteissa ovat väärissä koroissa olevat salaojat eli niitä ei laiteta tarpeeksi syvälle.

Vanhempaa taloa ostaessa onkin hyvä selvittää, onko taloon tehtävä pian salaojaremontti, tai onko myyjän tai aikaisemman asukkaan tekemä tai teettämä salaojaremontti toteutettu oikein ja ammattimaisesti.

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Dreamstime