Omakotitalon energiaratkaisut: miten siirtyä sähkö- tai öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin?

Moni harkitsee öljy- tai sähkölämmityksen vaihtamista edullisempaan ja ilmastoystävällisempään vaihtoehtoon. Motivan asiantuntija Teemu Kettunen neuvoo, mitä erilaisia lämmitysvaihtoehtoja on olemassa ja mitä niissä tulee ottaa huomioon.

Moni haluaisi eroon kalliista ja epäekologisesta omakotitalon öljy- tai sähkölämmityksestä. Niille onkin olemassa useampia vaihtoehtoja. Öljylämmityksestä siirryttäessä yleisimmät vaihtoehdot ovat maalämpö, ilmavesilämpöpumppu ja kaukolämpö. Näihin ELY-keskus myöntää myös avustusta.

Lisäksi eri lämmitysmuotoja on mahdollista yhdistää niin sanotulla hybridimallilla. 

– Öljylämmitys voidaan myös jättää ja lisätä rinnalle esimerkiksi ilmavesilämpöpumppu. Silloin öljykattila toimii käytännössä kovemmilla pakkasilla ja ilmavesilämpöpumppu lauhkeammalla ilmalla, kun hyötysuhde on vielä hyvä. Tällöin voidaan yhdistää kummankin parhaita puolia, valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan asiantuntija Teemu Kettunen sanoo. 

Hybridimallia voi toteuttaa myös rakentamalla taloon tulisijan. Kettunen vinkkaa, että tulisija tukee hyvin sähkö- tai lämpöpumppulämmitystä.

– Yleistasolla tulisija toimii hyvänä tukilämmitysmuotona etenkin suoran sähkölämmityksen tai ilmasta lämpöä ottavan lämpöpumpun rinnalla. Lämpöpumppulämmitys perustuu sähköön, joten etenkin kovemmilla pakkasilla voidaan säästää sähköä lämmittämällä tulisijalla. Samoin suorassa sähkölämmityksessä.

Hyöty riippuu muun muassa sähkön hinnasta, sekä lämpöpumpun ja tulisijan hyötysuhteista.

Kettusen mukaan se, kuinka järkevää tulisijan hyödyntäminen on, riippuu päälämmitysmuodosta ja siitä, saako klapit omasta metsästä vai joutuuko ne ostamaan. 

Yleensä lämmitysmuodon vaihto tehdään säästö- tai ilmastosyistä.

– Pyritään etsimään edullisempi ja kenties ekologisempi muoto. Vaihto usein ajoittuu tilanteeseen, jolloin laite on käyttöikänsä loppupuolella.

Vaihtoon on tarjolla tukia

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Pientaloilla viitataan omakoti- ja paritaloihin. 

Avustuksen sijaan lämmitysmuodon vaihtoon voi saada korotettua kotitalousvähennystä. Kahta valtion avustusta ei kuitenkaan ole mahdollista saada samaan toimenpiteeseen.

Avustus on kiinteä, ja sitä voidaan myöntää 4 000 euroa hakijalle, joka luopuu öljylämmityksestä ja siirtyy kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. 

Sähkölämmityksestä luopuville ei ole tarjolla samanlaista suoraa avustusta. Sähkölämmityksen vaihtaja voi kuitenkin saada ARA:n energia-avustusta, mikäli talon E-luku eli rakennuksen kokonaisenergian kulutus paranee riittävän paljon. 

Ehtona on, että E-luku paranee talon rakentamisaikaiseen tilanteeseen verrattuna. Myös sen enimmäissumma on 4 000 euroa. Mikäli päästään uudisrakentamisen energiatasolle, nousee summa 6 000 euroon. 

Suorasta sähkölämmityksestä siirtymisen voi laittaa myös tavalliseen kotitalousvähennykseen normaaliin tapaan.

Maalämpöön siirtyminen kalleinta

Kettunen ei uskalla antaa tarkkaa arviota eri lämmitysvaihtoehtojen kustannuksista, koska markkina on tällä hetkellä “erikoinen”. Myös hinnat lämmitystapamuutoksille ovat nousseet. 

Maalämpöön siirtyminen on kuitenkin investointikustannuksiltaan kalleinta, koska sitä varten täytyy porata kallioon maalämpökaivo. 

– Ilmavesilämpöpumppu sen sijaan ottaa lämmön ilmasta, jolloin ei tarvitse investoida lämpökaivoon. Toisaalta se tarvitsee enemmän sähkövastuksia avukseen ja käyttökustannukset ovat korkeammat.

Kaukolämmön hinnat vaihtelevat hyvin paljon kaukolämpöverkko- ja yhtiökohtaisesti. Myös liittymishinnoissa ja energiamaksuissa on isoja eroja. Sekin vaikuttaa hintaan, kuinka kaukana verkosta talo sijaitsee.  

Mikäli asunnossa on huonekohtainen sähkölämmitys, on sen vaihtaminen kinkkisempi tehtävä, koska vesikiertoinen lämmönjako puuttuu. Tällöin täytyisi ensi alkuun rakentaa vesikiertoinen patteri tai lattialämmitys. 

– Se tuo ison lisäkustannuksen lämmityksen vaihtoon. Usein kustannustehokkaampaa on rakentaa yksi tai useampi ilmalämpöpumppu. Silloin oma kysymys on, että kuinka hyvin lämpö pääsee leviämään sisätiloihin. Voi olla ihan taloudellista asentaa useampikin ilmalämpöpumppu.

Tällöin patterit asetetaan tavoittelemaan 3-4 astetta matalampaa lämpötilaa kuin pumppu, jolloin sillä pyritään lämmittämään suurin osa tiloista. Käyttövettä sillä ei kuitenkaan voida lämmittää. 

Yleisohjeena Kettunen kuitenkin toteaa, että vaikka lämmitysmuodon vaihtaminen syö euroja, pitkällä aikavälillä on usein kustannustehokasta vaihtaa kalliimpi lämmitystapa edullisempaan. 

Öljylämmityksestä luopuminen suosittua

Lämmitysmuodon vaihtamista pohtivia Kettunen neuvoo pyytämään tarjouksen vähintään kolmelta yritykseltä. Omalle kodille parasta lämmitysmuotoa pohtiessa voi kääntyä myös oman alueen energianeuvojan puoleen. 

Kettusen mukaan omakotitalojen kiinnostus lämmitysmuodon vaihtamista kohtaan kasvoi jo ennen viime vuonna alkanutta energiakriisiä. Myös kriisin aikana määrät ovat pysyneet korkeina.  

Tähän mennessä hakemuksia öljylämmityksen vaihtajille myönnettävälle tuelle on tullut 26 770 ja myönteisiä päätöksiä on tehty melkein 20 000. Tällä hetkellä käsittelyssä on kesä-heinäkuun 2022 hakemukset.

– Öljylämmittäjät ovat vaihtaneet lämmitysmuotoa ilmavesilämpöpumppuun, maalämpöön ja kaukolämpöön aktiivisesti tukien tultua voimaan. Kriisi ei ole kovin dramaattisesti hillinnyt vaihtamista.

Kettunen huomauttaa, että sähkön hinnan ohella myös öljyn ja etenkin kaasun hinta on noussut energiakriisin seurauksena.

Jo mainittujen muotojen lisäksi yksi vaihtoehto on puulämmitys joko hakkeella tai pelletillä. 

– Pohjoisempana voi olla hyvä ratkaisu myös puulämmitys tai jos on oma metsä, josta saa haketta tai klapia.

Pellettilämmitys on näistä vaivattomampi, mutta pelletin saatavuudessa on ollut haasteita ja sen hinta on noussut, koska sitä on tuotu Venäjältä. Kettusen mukaan kotimaista tuotantoa ollaan kuitenkin nyt rakentamassa.

– Nämä ovat yhdistettävissä vesikiertoiseen lämmönjakoon. Harvemmin on tapana vaihtaa öljy tai sähkö puupohjaiseen lämmitykseen, mutta sitäkin tapahtuu.

Ota nämä asiat huomioon vaihdossa

Mitä kaikkea ennen lämmitysmuodon vaihtamista sitten pitäisi ottaa huomioon?

– Suosittelen, että energiatehokkuutta parannettaisiin jo joko ennen lämmitystavan muuttamista tai sen yhteydessä. Otetaan löysät pois sieltä energiatehokkuudesta. Tiivistetään ikkunat kunnolla, säädetään lämpötilat tarpeenmukaisiksi, lisäeristetään yläpohjaa ja ehkä vaihdetaan käyttöiän lopussa oleva ilmanvaihtolaite uuteen, Kettunen neuvoo. 

Kettusen mainitsemilla toimilla voidaan pienentää uuden lämmitysjärjestelmän mitoitusta. Esimerkiksi maalämmön kohdalla ei välttämättä tarvitse porata niin syvää lämpökaivoa. 

– Voi vaikuttaa myös uuden laitteen mitoitukseen eli voidaan säästää rahaa, kun toimenpiteet tehdään ennen muutosta tai sen yhteydessä. Lisäksi kiinnittäisin huomiota ilmanvaihtoon, että se toimii toivotulla tavalla.

Olemassa olevien lämmitysjärjestelmien tehostaminen

Lisäksi lämmityskustannuksiin voi vaikuttaa esimerkiksi julkisivuverhoilulla, uusimalla ikkunat tai vaihtamalla ilmanvaihtokoneen.

– Jos ikkunat ovat käyttöikänsä päässä, niiden uusiminen pienentää lämmitystarvetta ja parantaa asumismukavuutta, kun veto vähenee. Lattiaremontin yhteydessä vesikiertoinen lattialämmitys ja siihen yhdistetty lämpöpumppu voi olla hyvä ratkaisu suoran sähkölämmityksen tilalle, Kettunen selittää.

Kettunen vinkkaa, että öljykattilasta voi tehdä myös ekologisemman hankkimalla rinnalle esimerkiksi ilmavesilämpöpumpun ja muuttamalla kattilan toimimaan uusiutuvalla lämmitysöljyllä. 

Tyypillisesti liekintunnistimen vaihto riittää uusiutuvan öljyn käytön aloittamisessa. Tällöin esimerkiksi 80 prosenttia lämmityksestä voidaan hoitaa ilmavesilämpöpumpulla ja loput uusiutuvalla lämmitysöljyllä.

Teksti: Salla Rajala
Kuva: Freepik