Pihapuut vaativat säännöllistä hoitoa

Jos pihassa kasvavat suuret puut alkavat aiheuttaa ongelmia, kannattaa pyytää arboristi arviokäynnille. Arboristi tuntee puut ja arvioi puiden kunnon sekä antaa suositukset toimenpiteistä, joita puille kannattaa tehdä. Toisinaan riittää oksiston siistiminen tai oksien poistaminen, mutta isommatkin puut saadaan kaadettua turvallisesti hankalammistakin paikoista ammattilaisen toimesta.

Vanhemmilla asuinalueilla on usein paljon suuria puita, joista osa on saatettu jättää kasvamaan jo alueen rakentamisvaiheessa, ja ne ovat saaneet kasvaa vuosikymmeniä vapaasti. Puut varjostavat pihaa ja taloa, mistä voi olla sekä hyötyä että haittaa. Puut tuovat suojaa tuulelta, eristävät ääntä ja sitovat liikenteen päästöistä syntyviä tai katupölystä tulevia hiukkasia.

Jos puut kasvavat liian lähellä taloa tai huonokuntoinen puu on vaaraksi, on syytä harkita puiden hoitoleikkaamista ja rakenteeseen puuttumista tai kaatamista.

– Vaikka Suomessa on paljon isoja puita tonteilla, täällä puunhoidon kulttuuri on nuorta, arboristi Janne Storlöpare Suomen Puunhoidon Yhdistys ry:stä sanoo.

– Ongelmia aiheuttavat yleensä nämä vanhoilla asuinalueilla olevat puut, mutta on paljon tälläkin vuosituhannella rakennettua ympäristöä, missä puita on istutettu liian pieniin tiloihin ja ahtaisiin paikkoihin ilman tuntemusta puulajeista.

Storlöpare muistuttaa, että puut voivat näyttää kivoilta pienenä, mutta olisi hyvä nähdä ympäristö puun ympärillä myös vuosikymmenien päähän.

– Isoista puista pienissä pihoissa tulee haasteita, kun joudutaan elämään niiden kanssa. Jos puut halutaan pitää pihassa, pitäisi pyrkiä ymmärtämään puiden juuristoa ja latvaa. On hyvä muistaa, että puut eivät tarvitse meitä, mutta me tarvitsemme puita.

Ongelmia juurista, oksista ja lehdistä

Jos puun oksat kasvavat liian lähelle talon seiniä tai kattoa, saattaa rakennukselle syntyä vaurioita.

– Lähellä rakenteita oksisto varjostaa ja tuulen vaikutus vähenee, jolloin mikroilmaston muodostuessa antaa se myös rakenteiden pinnoille ei haluttuja kasvupohjia, Storlöpare muistuttaa.

Lähellä taloa kasvava puu voi aiheuttaa tuhoa myös juuristollaan.

– Puun juuret voivat mennä salaojiin tai rikkoa sokkelia. Oksat saattavat hakata kattopeltejä tai räystäitä. Myös lehti- tai havumassa haittaa rakennusta tukkimalla räystäitä tai katto voi alkaa sammaloitua. Kaikki tämä aiheuttaa ylimääräisiä kiinteistönhoitokustannuksia.

Pahimmassa tapauksessa huonokuntoinen puu voi kovalla tuulella kaatua tai katketa talon päälle. Myös naapureille voi tulla haittaa, jos puiden oksia tai juuria tulee rajan yli.

– Jos rajan ylittäviä oksia tai juuria aikoo leikata omalta puolelta, kannattaa se tehdä ilmoitusmenettelyn kautta. Kun mahdollisista toimista kertoo ensin puunomistajalle, eli keskustelee ja sopii asiasta yhdessä naapurin kanssa, naapurivälitkin pysyvät parempana.

Kadunpuoleisessa tontin reunassa kasvavat puut voivat suureksi kasvaessaan haitata myös katuvalaistusta tai oksat voivat olla liian lähellä sähkölinjoja.

– Puut voivat aiheuttaa ongelmia kadunpidolle kausitöissä, kuten aurauksien toteuttamisessa. Lisäksi tontin kulmassa sijaitsevien puiden oksisto voi aiheuttaa liikenteelle näkemäesteen risteysalueella, jolloin oksista on vaaraa tienkäyttäjille, Storlöpare lisää.

Puut tuovat pihaan kolmiulotteisuutta

Kun puiden kaatamista omasta pihasta alkaa suunnittelemaan, Storlöpare kehottaa ottamaan huomioon myös puiden positiiviset vaikutukset. Puut lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja tuovat pihaan kerroksellisuutta ja mielenkiintoa.

– Rinnetonteilla alarinteessä sijaitsevat isot puut antavat suojaa ylempänä sijaitsevalle talolle ja tämä kannattaa huomioida esimerkiksi mökkitonteilla.

– Kannattaa myös miettiä, tuleeko pihasta liian paahteinen, jos puut kaataa. Muutos voi olla suuri kesän helteillä, kun asunto lämpiää, jos aiemmin taloa varjostaneet puut kaadetaan.

Luvat kuntoon

Storlöpare kertoo, että puiden hoito- ja leikkuutoimet ovat yleensä vapaasti toteutettavia eivätkä ne tarvitse lupia.

– Puiden kaato menee luvan hakemisen piiriin tietyillä kriteereillä alueittain. Huonokuntoisen puun kaataminen ei vaadi yleensä lupakyselyä, vaan usein riittää arboristin lausunto puun huonokuntoisuudesta.

Lupamenettelyt kannattaa tarkistaa omalta kaupungilta tai kunnalta, ja arboristit voivat yleensä auttaa lupaprosessissa.

– Lupahakemuksen liitteiksi tehdään naapurien kuuleminen, ja usein tarvitaan todistus kiinteistön omistusoikeudesta. Muitakin liitteitä voidaan tarvita, kuten asema- tai ilmakuva alueesta ja kuvat kaadettavista puista sekä suunnitelma korvaavista istutuksista.

Maisemalupa saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, jos puu on maisemallisesti merkittävä eli maisema muuttuisi paljon puiden kaadon myötä.

– Jos etupihalla on vaikkapa tammi tai saarni, voi kaupunki tai kunta olla kiinnostunut sen säilyttämisestä. Puu voi olla myös kaavaan merkitty tai suojeltu puu.

Oikeanlaisella leikkaamisella puu voi hyvin

Kun omakotitalon pihapuista haluaa poistaa oksia, puun leikkaaminen tulisi tehdä siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa puulle. Joskus saattaa riittää, että ottaa vain oksan kärjen pois.

– Ammattilainen voi arvioida, miten puu leikataan vaurioittamatta sitä liikaa. Kovin isoja leikkauksia ei kannata tehdä, ettei tule liian isoa leikkuuhaavaa, Storlöpare sanoo.

Jos puuta joudutaan leikkaamaan, on parempi pyrkiä tekemään leikkausta oksistossa, sillä puu pärjää näiden vaurioiden kanssa paremmin.

– Isojen oksien ja haarojen poistaminen rungolta ei ole puulle hyväksi ja tätä olisi syytä tehdä maltillisesti tai pyrkiä välttämään. Mitä pienempiä oksia voidaan poistaa rungolta, sen parempi. 

– Kannattaa myös muistaa, että naapurin puolelle ei saa mennä ilman naapurin lupaa leikkaamaan, vaikka puu kasvaisi omalla puolella.

Arboristi arviokäynnille

Mistä sitten tietää, että puu saattaa olla huonokuntoinen?

– Puun huonokuntoisuuden voi tunnistaa puun oireilusta, eli jos on esimerkiksi lehdettömyyttä. Silloin on riski, että kuivia oksia tulee alas, Storlöpare sanoo.

Hän muistuttaa, että vaikka vakuutus korvaisi myrskyvahinkoja, omavastuu tarvitsee silti hoitaa.

– Jos epäilee, että pihassa on huonokuntoisia puita, kannattaa ne tarkistuttaa ennen kuin sattuu isompaa vahinkoa. Arviointi kannattaa teettää ajoissa, sillä puiden poiston kustannuksetkin voivat kasvaa, kun puut ovat päässeet kasvamaan hyvin suuriksi tai ovat huonokuntoisia.

Storlöparen kokemuksen mukaan asukkaat eivät yleensä havainnoi pihapuitaan ja niiden kuntoa säännöllisesti, joten ammattilaisen arviolle voi olla tarvetta.

– Arboristi käy asiakkaan kanssa läpi, mitä toimia tontilla kannattaa tehdä. Jos esimerkiksi kaadettavat puut ovat lähellä sähkölinjoja, arboristi voi ottaa yhteyttä muihin ammattilaisiin, jos tarvitaan esimerkiksi linjan alaslasku puiden kaadon ajaksi.

Puun kunnosta eli puuaineksen muutoksista, halkeamista ja mahdollisen lahon laajuudesta sekä laadusta saadaan tietoa mittaamalla puuta erilaisilla laitteilla.

– Mikroporaaminen on yleisin tapa, ja sillä saadaan digitaalinen piirustus porattavasta kohdasta. Ultraäänilaitteella saadaan laaja kuva läpileikaten koko rungolta siitä kohdasta, josta mittaus tehdään.

Kaikkia huonokuntoisia puita ei tarvitse aina kaataa, vaan arboristi tekee riskiarviointia.

– On eri asia, sijaitseeko huonokuntoinen puu tontin perällä metsän reunassa vai keskemmällä pihaa, jolloin sen kaatuessa siitä olisi vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Pihakoivu klapeiksi

Storlöpare kertoo, että jotkut alan yritykset tarjoavat asiakkaalle koko paketin, jolloin kaikki palvelut saa helposti samasta paikasta: arviointi, lupaprosessi, puun kaato, kannon jyrsintä sekä uuden puun istuttaminen.

Asiakas voi sopia arboristin kanssa, mitä kaadetulle puulle tehdään. Esimerkiksi suuresta koivusta saa paljon polttopuuta ja arboristin kautta sekin yleensä onnistuu. Klapikoneen voi myös vuokrata ja hoitaa klapituksen itse.

Miksi sitten kannattaisi käyttää arboristin palveluja eikä tarttua itse moottorisahaan?

– Arboristilla on oikeaoppiset, turvalliset työtavat sekä tehokkaat ja taloudelliset tavat toimia.

Puiden poisto voi myös vaatia erilaisia tekniikoita, koneita ja laitteita, ja lisäksi joskus puiden poistamisessa tarvitsee kiipeillä.

Storlöpare kiittelee hyviä verkostoja, jotka arboristeilla on Suomessa.

– Jos asiakas haluaa tilata puiden kaadon kauempana sijaitsevalle mökilleen, voi arboristi ottaa yhteyttä johonkin sillä alueella toimivaan toiseen arboristiin ja ohjata asiakkaan hänelle.

Milloin on paras vuodenaika puiden kaadolle?

Puita voidaan kaataa ympäri vuoden. Esimerkiksi talvella voidaan hyödyntää järven jäätä kaatamalla mökkirannan puita jäälle.

– Akuutit puunkaadot liittyvät yleensä rakentamiseen tai puun huonokuntoisuuteen. Joskus puu on tiellä, kun ollaan esimerkiksi rakentamassa pihaan autotallia.

Puun kaataminen joudutaan toisinaan siirtämään keväästä syksyyn lintujen pesinnän takia.

– Arboristi kyllä huomauttaa, jos puussa havaitaan linnunpesä. Silloin hän voi suositella kaatamisen siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Joskus on tehty myös pesänsiirtoja viereiseen puuhun, jos kaato on kiireellinen ja puunkaadon siirtäminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa.

Puut uudiskohteen pihassa

Jos tontille halutaan jättää puita uudiskohdetta rakennettaessa, olisi hyvä varoa kaivamasta liian läheltä puun juuristoa ja ottaa huomioon puun kasvu rakennusten sijoittelussa.

– Jos tontilla on esimerkiksi koivu, joka on ollut siinä vuosikymmeniä ja sen juuria aletaan kaivamaan, juuriston kadotessa puu saa vähemmän vettä, jolloin latvusto alkaa todennäköisesti oireilla. Maa-aineksen lisääminen eli täytöt juuristoalueelle vähentävät ja hidastavat veden imeytymistä kerroksien läpi juuristolle puun käyttöön. Eikä juuriston päällä kannata myöskään varastoida tavaraa tai ajaa raskailla koneilla rakentamisen aikana, ettei maa-aines pääse tiivistymään ja näin veden imeytyminen maa-aineksen läpi häiriintymään. Myös runko kannattaa suojata, Storlöpare muistuttaa.

Kasvupaikka huomioitava uusien pihapuiden valinnassa

Kun pihaan halutaan istuttaa uusia puita, kannattaa puulajit valita huolella ja istuttaa ne riittävän etäälle talosta.

– Aikoinaan laitettiin paljon puita liian lähelle taloa, jolloin ne pääsivät kasvamaan seinään kiinni.

Pihapiirissä puiden ei yleensä tarvitse kilpailla valonsaannista samalla tavalla kuin metsässä, joten saman puulajin kasvutapa voi poiketa paljonkin kasvupaikan määrittämänä, Storlöpare sanoo.

– Omakotitontit ovat usein paahteisia. Omaan pihaan ei välttämättä kasva samanlaista koivua tai mäntyä, jollaisia on tottunut metsässä näkemään. Omakotitalon pihassa puun ei tarvitse tavoitella pituuskasvua, vaan siitä voi tulla leveämpi ja matalampi kuin luonnossa, kun se saa pihassa enemmän valoa ja nauttii kasvupaikasta. Kaikki puut eivät kestä hyvin leikkuutakaan pihapiirissä.

Puu voi myös aluksi kasvaa hyvin ja tulla isoksi, mutta juuristotila ei jossain vaiheessa enää riitäkään. Puu saattaa alkaa oireilla, kuten kuivattaa oksia ja tuottaa vesiversoja lehtimassan saamiseksi.

– Puiden valinnassa myös maaperä ja kasvupaikka pitää ottaa huomioon. Uudisrakennusten pihoissa käytetään usein liian maltillisesti multaa, mutta puu vaatii juuristolleen paljon orgaanista maaperää. Kannattaa myös miettiä, kuinka paljon puut suuremmaksi tultuaan varjostavat pihaa eli halutaanko varjoa vai ei.

Storlöpare kannustaa omakotiasujia kuitenkin säilyttämään hyväkuntoisia puita tai istuttamaan uusia, sillä hoidettu tontti, jossa on myös puita, on vetovoimatekijä.

– Taloa myytäessä ostajia kiinnostaa usein pihat, joissa on maltillisen kokoisia, hyvin hoidettuja puita, eikä vain nurmikkoa ja tuijia.

– Jos alueella toimii arboristi, häneltä voi kysyä neuvoa puiden kanssa. Arboristi tuntee puulajit hyvin ja voi tehdä suunnitelman, mitä puita uudiskohteen pihaan kannattaisi laittaa.

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Media Potentian kuvapankki