Sirinää, vilkkumista ja palaneen käryä – aika laittaa kodin sähköt kuntoon

Vanhentunut, huonosti ylläpidetty sähköjärjestelmä voi aiheuttaa pahimmillaan paloturvallisuusriskin. Missä tilanteessa omakotitalon sähköt olisi syytä tarkistaa – saati sitten saneerata?

Kodin sähköasennusten korjaustarpeen voi huomata monista merkeistä. Esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kehottanut pitämään silmällä muun muassa kuumana hohkaavia pistotulppia, toistuvasti palavia sulakkeita, siriseviä laitteita ja palaneen käryä. 

Pelkkä sähköjärjestelmän ikä ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti sitä, että ne olisi tarpeen uusia. Oikein tehtynä rakentamisaikakauden vaatimusten mukaisesti tehdyt sähkötyöt ovat yleensä edelleen turvallisia, vaikka ne eivät täyttäisikään tämän päivän vaatimuksia, vakuuttaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tekninen asiantuntija Henrik Rousku

– Sähkösaneeraus on usein kuitenkin suositeltava vanhassa talossa asumismukavuuden takia ja vanhojen asennusten kunnon tarkastaminen kannattaa, vaikka ei varsinaista tarvetta niiden uusimiseen olisikaan.

Hän muistuttaa, että vanhoja sähköverkkoja ei ole yleensä suunniteltu kestämään nykyisen kaltaista kuormitusta. Jo riittämätön määrä pistorasioita ja valopisteitä vaikuttaa suoraan talon asumismukavuuteen. Ikääntymisen myötä sähköasennusten kunto ja turvallisuus myös heikkenevät. 

– Eristeet vanhenevat ja liitokset voivat löystyä. Vaurioituneista liitoksista voi aiheutua kipinöintiä ja pahimmillaan ne voivat olla paloturvallisuusriski.

Vanhassa talossa voi olla monta ongelmakohtaa

Asukkaiden omat sähköviritykset voivat olla melkoinen paloturvallisuusriski. Niiden lisäksi Rousku mainitsee eräänä vanhojen omakotitalojen yleisimpänä ongelmana juuri sähköpisteiden riittämättömyyden.

– Niitä ei ole tarpeeksi tämän hetken laitetarpeisiin, ja jatkojohdot hankaloittavat asumista.

Vanhoissa taloissa ei useinkaan ole vikavirtasuojausta, kun taas uudet asennukset varustetaan sillä jo lähtökohtaisesti. Lisäksi uudisrakennuksiin ei asenneta enää maadoittamattomia pistorasioita.

Rousku lisää sähkönsyötön riittämättömyydenkin voivan tuottaa ongelmia, kun useiden, paljon sähköä kuluttavien laitteiden yhtäaikainen käyttö aiheuttaa sulakkeiden palamista. 

– Myös vanhat sähkökeskukset voivat olla tarkastuksen tarpeessa. Niissä saattaa olla aikaa myöten löystyneitä liitoksia, hän huomauttaa.

Vanhoissa taloissa saattaa olla hänen mukaansa ongelmia myös maadoituksen kanssa. Aiemmin talon niin sanottu käyttömaadoitus oli sallittua tehdä taloon tulevan vesijohtoputken kautta. 

– Kun on sitten myöhemmin mahdollisesti saatettu uusia putkia, putkistoon liitetty maadoitusjohdin on saatettu katkaista eikä sitä ole ikinä liitetty takaisin. Puuttuva maadoitus on turvallisuusriski ja voi aiheuttaa myös häiriöitä sähkölaitteiden toimintaan.

Sähköremontti muiden korjausten ohella

Jos vanhassa talossa tehdään isompaa remonttia, Rouskun mukaan usein kannattaa uusia samalla myös talon pääkeskus ja mahdollinen ryhmäkeskus. Näin asennuksiin saadaan liitettyä vikavirtasuojat ja lisää sulakkeita kasvaneelle kulutustarpeelle. 

Hän huomauttaa, että jos sähköjohtoja eivät ole asennettu pinta-asennuksena, kuten vanhemmissa taloissa, on ne putkitettu seinän sisään. 

– Parhaimmassa tapauksessa johtoja ei tarvitse vaihtaa, mutta jos vanhoja johtoja ei enää voi käyttää, voidaan monesti kuitenkin käyttää vanhoja asennusputkia, joihin vedetään uudet johtimet. 

Sähköremontin kesto riippuu työn laajuudesta ja vaihtelee sen mukaisesti, miten talon muut remonttityöt etenevät. Varsinkin märkätilojen korjausten yhteydessä Rousku neuvoo uusimaan myös tilojen sähköt ja lisäämään pistorasioihin vikavirtasuojat.

– Samalla voidaan asentaa esimerkiksi lattialämmitys. Myös pistorasioiden lisääminen on helppoa pintaremontin tai keittiöremontin yhteydessä, hän vinkkaa.

Valitse urakoitsija, joka tuntee vastaavat kohteet

Kun kyseessä on niin sanotusti perusremontti, sähköurakoitsija pystyy Rouskun mukaan yleensä tekemään myös sitä varten tarvitun sähkösuunnitelman. Hän kehottaa kuitenkin etsimään urakoitsijan, joka on tottunut tekemään vastaavanlaisia kohteita ja osaa tunnistaa muun muassa rakennusajankohdan vaatimusten mukaisesti tehdyt sähkötyöt.

– Jotkut sähköurakoitsijat ovat saattaneet tehdä vain uudisrakennuksia eikä heillä ole kokemusta vanhemmista taloista.

Mikäli oman talon sähkötöistä ja niiden turvallisuudesta on epäselvyyttä, Rousku neuvoo tilaamaan kuntokartoituksen luotettavalta sähköurakoitsijalta, joka osaa paitsi selvittää korjaustarpeet, mutta myös arvioida niiden kustannukset. 

– Esimerkiksi Zeckit-hakupalvelusta voi hakea Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenyrityksiä ammattinimikkeellä, postinumerolla tai paikkakunnan nimellä, hän vinkkaa.

Kuka saa tehdä sähköasennuksia? 

Rousku muistuttaa sähköasennusten tekemisen olevan Suomessa luvanvaraista työtä. 

– Sähköturvallisuuslaki määrittelee, että sähkötöitä tekevällä yrityksellä täytyy olla tarvittavan pätevyyden omaava sähkötöiden johtaja, joka vastaa asennusten turvallisuudesta. 

Maallikolle sallitut sähkötyöt on sähköturvallisuuslaissa rajattu hyvin vähäisiin töihin, esimerkiksi rasioiden peitekansien irrottaminen maalaamisen tai tapetoinnin ajaksi.

Ajoittain vastaan tulee kuitenkin tee-se-itse -virityksiä, jotka voivat olla hyvinkin riskialttiita. Rousku toteaa jopa aivan viime vuosilta löytyvän tapauksia, joissa maallikon tekemät sähkötyöt ovat johtaneet kuolemantapauksiin. 

– Pahimpia maallikoiden tekemiä sähköasennusvirheitä ovat esimerkiksi niin sanotusti nollaamalla kytketyt maadoitetut pistorasiat, joissa väärin tehty kytkentä aiheuttaa pistorasiaan kytketyn laitteen runkoon jännitteen. 

Hän myös muistuttaa, ettei vakuutuskaan korvaa vahinkoa, jos käy ilmi, että se johtui itse tehdystä luvattomasta sähkötyöstä.

Sähkötarkastus varmistaa kodin sähköasennusten turvallisuuden

Tarkkoja sääntöjä tai ohjeita siitä, minkä ikäisille sähköasennuksille tarkastus tulisi tehdä, ei ole.

– Jonkinnäköisenä nyrkkisääntönä voisin ajatella, että 20 vuoden ikäisille sähköasennuksille tulisi jo tehdä kuntotarkastus. Lisäksi kuntotarkastuksia tulisi tehdä säännöllisesti, esimerkiksi 10 vuoden välein, tarvittaessa useamminkin, kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Ville Huurinainen

Hän lisää, että sähköasennuksille on hyvä tehdä kuntotarkastus myös kiinteistön vaihtaessa omistajaa. Myös kaikenlainen sähköihin liittyvä outo ja tavallisesta poikkeava käyttäytyminen on syytä tarkistaa sähköalan ammattilaisen toimesta. 

– Tällaisia tilanteita ovat muun muassa valojen välkkyminen, palaneen käryn haiseminen tai sähkölaitteesta tai asennuksista kuuluva ritinä tai sirinä. Myös laitteiden normaalista poikkeava lämpeneminen ja sulakkeiden palaminen usein on syytä tarkastaa. 

Sähkötarkastus edellyttää pätevää ammattilaista

Ammattitaitoisesti tehty sähkötarkastus sisältää silmämääräisiä tarkastuksia sekä sähköasennusten mittauksia. Huurinainen toteaa, että tarkastuksen tekijän tulisikin olla sähköalan ammattihenkilö.

– Jotkut mittaukset ja tarkastusten teko turvallisesti edellyttävät sähköjen katkaisua pääkytkimeltä ja mittauksia keskukselta. 

Kattavasti tehdyssä tarkastuksessa muun muassa avataan sähkökeskuksen kansi sekä pistorasioita ja muita sähkökalusteita sekä tarvittaessa putsataan keskusta sisältä. Huurinainen muistuttaa, että tämän tyyppiset työt edellyttävät aina sähköurakointioikeuksia ja sähköalan ammattihenkilöä. Sähkölaitteiston kuntotarkastuksesta tulisi myös laatia pöytäkirja, josta käy ilmi tehdyt tarkastukset sekä mittaustulokset sekä listauksen havaituista puutteista. 

– Mikäli tarkastuksella havaitaan välitön sähköiskun tai tulipalon vaara, on silloin kyseinen vikapaikka tehtävä jännitteettömäksi ja varmistettava, että sähköä ei saa kytkettyä kyseiseen kohtaan käyttötoimenpidettä tekemällä. Sähköjä ei saa kytkeä takaisin ennen kuin vika on korjattu. 

Vanhaa, hyväkuntoista sähköasennusta ei ole pakko uusia

Asennukset saavat Huurinaisen mukaan olla rakennusajankohdan mukaisia, mikäli ne ovat kunnossa ja turvallisia. Yksittäisiä sähkölaitteita uusittaessa voidaan myös noudattaa sähkölaitteiston rakennusajankohdan vaatimuksia. 

– Kannattaa tosin muistaa, että esimerkiksi vikavirtasuojien lisääminen tuo lisäsuojaa sähköiskun sattuessa. Vikavirtasuojat saattavat myös toimia suojana tulipaloa vastaan. 

Tukes varoitti viimevuotisessa tiedotteessaan aggressiivisesti ja väärin perustein ovelta ovelle kaupitelluista sähkötarkastuksista. Niitä oli tullut viraston tietoon etenkin pientaloalueilta, joissa oli vanhoja rakennuksia. 

Huurinainen huomauttaa, että hälytyskellojen tulisi soida, mikäli tarkastuksen tekijä on sitä mieltä että kaikki sähköasennukset ovat laittomia tai viallisia ja ne ovat rakennettava uudelleen. 

– Mikäli epäillään että viat ja puutteet eivät ole todellisia, voi asiasta pyytää mielipidettä toiselta taholta. Muistettava on kuitenkin että joskus asennukset saattavat olla siinä kunnossa, että uusiminen on paras vaihtoehto.

Tukesin nettirekisteristä voi tarkistaa, onko yrityksellä sähköasennusoikeudet. Rekisteri sijaitsee osoitteessa: rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat.

Teksti: Mari Pihlajaniemi
Kuva: Freepik