Tarkkana talopakettien vertailussa

Omakotitalon rakennusprojektissa säästyy suurimmilta yllätyksiltä, kun selvittää etukäteen kokonaisbudjettiin vaikuttavat asiat ja talopaketin päälle tulevat kustannukset.

Omakotitalossa asuessa eteen voi tulla asioita, joita haluaisi omassa kodissa muuttaa, ja haaveilu uuden kodin rakentamisesta alkaa. Joku toivoo toimivampaa pohjaratkaisua, joku isompia säilytys- ja varastotiloja tai lisää huoneita perheen kasvaessa. Joskus taas elämäntilanteiden muuttuessa neliöitä onkin liikaa, ja pienempi koti vastaisi paremmin omia tarpeita. Myös muutto toiselle paikkakunnalle voi olla syynä talon rakentamiselle, vaikka vanha koti muuten palvelisikin asukkaitaan hyvin.

Useammassa kerroksessa asumisessa voi olla omat haasteensa, ja arki voi helpottua, kun esimerkiksi aiemmin kellarissa sijainneet pesutilat saadaan uudessa kodissa asuinkerrokseen. Liikkuminen on helpompaa yksikerroksisessa, mutta kaksikerroksisuudessa on myös omat hyvät puolensa.

– Useimmiten ihmiset haluavat rakentaa yksikerroksisen ja sellaisen rakentavatkin, elleivät kaavamääräykset tai tontin koko pakota rakentamaan useampaan kerrokseen, kertoo vastaavana mestarina ja pääsuunnittelijana Pirkanmaalla toimiva Jussi Haavisto.

Uudelta kodilta haetaan hänen mukaansa myös asumisen energiatehokkuutta sekä asumismukavuutta.

– Pikkuhiljaa päätään nostavat myöskin ekotehokkaat rakenne- ja materiaaliratkaisut.

Suuria pihoja haluaa enää aniharva. Pihoilta haetaankin nykyään helppohoitoisuutta, sillä puutarhanhoidon sovittaminen kiireiseen työelämään tuntuu olevan entistä vaikeampaa.

Maansiirtokustannukset vaihtelevat

Ennen tontin vastaanottamista tai varaamista Haavisto suosittelee käyttämään paikan päällä asiantuntijan, joka osaa arvioida maanrakennuskustannukset. Jos tontilla tarvitsee suorittaa esimerkiksi kallion louhintaa, kustannukset voivat yllättää. Maatöiden osuus kokonaisbudjetista on suuri, ja tontin valinnalla voi vaikuttaa paljon kustannuksiin.

– Vierekkäisillä kaavatonteilla saattaa olla kymmenien tuhansien erot maanrakennustöissä. Joskus voi olla tarvetta paalutukselle tai tulla muita tavanomaista suurempia rakennuspaikan valmistelutöitä. Maatyöt eivät juuri koskaan kuulu talopakettiin, vaan maarakennustyöt ulkopuolisine putkineen ja routaeristeineen sekä mahdollinen louhinta, täytöt ja paalutus ovat oma kulunsa, Haavisto muistuttaa.

Maaperätutkimuksen avulla saadaan selvitettyä tarkemmin maanrakennus- ja perustamiskustannuksia. Kaikki talotyypit eivät sovi kaikille tonteille, joten jos mielessä on jokin tietty talomalli, pitäisi löytää myös sellainen tontti, johon sen voi rakentaa.

Tutustu kaavamääräyksiin ja rakentamistapaohjeisiin

Haavisto kertoo, että tontit ovat usein asemakaavoitettuja, ja yleensä on olemassa jonkinlainen määritelmä kaupungin tai kunnan puolesta, millainen talon pitää olla.

– Kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet vaikuttavat siihen, millaisen kodin tontille saa rakentaa, ja nämä asiat pitäisi yhteensovittaa rakennuttajan haaveiden ja toiveiden kanssa.

Kunnissa voi olla paljonkin vaihtelua määräysten suhteen, ja ne kannattaa aina tarkistaa omasta kunnasta. 

Ennen tarjouskierrokselle lähtemistä on hyvä hankkia vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari, joka valvoo rakennusprojektia kokonaisuudessaan ja on mukana alusta asti. Sen lisäksi tarvitaan pääsuunnittelija, mutta Haavisto kertoo, että talopaketin ollessa kyseessä, aika usein sama henkilö toimii molemmissa rooleissa.

Päätä ainakin nämä ennen tarjouskierrosta

Ennen kuin talopakettitarjouksia alkaa kyselemään, ainakin talon runkorakenne on oltava selvillä eli onko talo esimerkiksi puu- tai hirsirunkoinen vai kivitalo.

– Yleensä samalta talotoimittajalta ei saa kaikkia kolmea vaihtoehtoa, joten runkorakenne ratkaisee, mistä tarjouksia kannattaa kysyä, Haavisto sanoo.

Talotoimittajien verkkosivuilla on paljon muunneltavia talomalleja, ja myös oman luonnoksen tai arkkitehdin suunnitelman perusteella voidaan lähteä liikkeelle.

– Tietyt rakentamisen tekniset ratkaisut on hyvä päättää tässä vaiheessa, kuten lämmitysmuoto, haluaako autotallin vai -katoksen sekä onko talo yksi- vai kaksikerroksinen.

Rakentaminen rinteeseen asettaa myös omat vaatimuksensa. Myös budjetista on hyvä olla jonkinlainen hahmotelma.

– Siitä se tarjouspyyntöjen kysyminen lähtee liikkeelle, ja sen jälkeen kärkikamppailuun pääsevät talotoimittajat alkavat seuloutua.

Mikä kuuluu pakettiin ja mikä ei?

Kun tarjoukset on saatu, on aika vertailla sisältöjä. Talotoimittajien tarjouksissa voi olla suuriakin eroja sisällöissä, ja vertailu voi olla hankalaa. Vastaavan työnjohtajan apu on tässä vaiheessa tärkeää, sillä hänellä on ajantasaista tietoa eri talotoimittajien toimitussisällöistä ja niiden eroista.

– Vastaavan on hyvä olla neutraali talopakettien valinnassa ja kertoa, mitkä asiat kuuluvat talopakettiin ja mitkä eivät. Jos joku paketti osoittautuu paljon halvemmaksi kuin toinen, on syytä katsoa, puuttuuko siitä jotakin olennaista, joka taas toisella toimittajalla kuuluu pakettiin, Haavisto sanoo.

Hän kehottaa huomioimaan esimerkiksi porakaivot, nesteputket, patolevyt, radonsuojaukset ja -putkitukset, elementtien maatuet, maadoitukset sekä sähköverkkoon liittymisen kaapelityöt.

Muita huomioitavia kuluja ovat muun muassa vesi-, viemäri-, sähköliittymien maksut.

– Näistä saa lisää tietoa kaupungilta tai kunnalta.

Kodin pintamateriaaleilla suuri merkitys talopaketin hinnassa

Talopakettien hintaerot selittyvät myös materiaali- eli viimeistelypakettien eroilla.

– Pintamateriaalit saattavat olla huonompilaatuisia kuin mitä itse haluaa, ja on hyvä selvittää etukäteen, mikä hinta tulisi olemaan niillä materiaaleilla, joita itse valitsisi. Toisessa paketissa kalusteet ja varusteet sekä lämmitysratkaisu saattavat olla halvinta saatavilla olevaa laatua ja toisissa vaikkapa keskitasoa. Rakentamisen aikana halvimman hinta saattaa nousta sisustusvalintojen myötä kalliimpien rinnalle, jopa niitä kalliimmaksi, Haavisto toteaa.

Tarjouksista kannattaa tarkistaa muun muassa pakettiin kuuluva lattiamateriaali, saunan materiaalit sekä ikkunat ja ovet, ja miten paljon hinta nousee, jos tilalle haluaa jotakin kalliimpaa.

Lisäksi keittiöiden materiaalit vaikuttavat, ja hintaa tulee helposti lisää, kun vaihtaa tasojen ja kaapinovien materiaaleja arvokkaampiin ja tavallisten kaappien tilalle erikoisempia mekanismeja ja ratkaisuja. Myös sälekaihtimet saattavat puuttua talopakettitarjouksesta.

– Itse olen käytännön kautta oppinut, että pienistä eroista pakettien välillä syntyy helposti useiden tuhansien erot, Haavisto sanoo.

Oman työn osuus

Kustannuksiin voi vaikuttaa myös tekemällä joitakin rakennusprojektin osia itse. Haavisto kehottaakin miettimään etukäteen, mikä tulee olemaan oman työn osuus. 

– Esimerkiksi roskien pois vienti työmaalta, materiaalien vastaanotto ja sisälle kantaminen eivät välttämättä kuulu talopakettiin kaikilla talotoimittajilla, vaan työ jää asiakkaalle.

– Jos suunnittelee säästävänsä ja tekevänsä itse osan, esimerkiksi keittiöt tai maalaukset, kannattaa ottaa huomioon laatu- ja takuuasiat. Talotoimittaja ei silloin vastaa kaikilta osin laadusta ja takuista. 

Talon ulkomaalauksen voi hoitaa itse tai teettää sen maalausurakoitsijalla. Jos päätyy ammattilaiseen, urakan hintaa voi myös selvitellä jo silloin, kun talosta on olemassa luonnos.

Pihatyöt mukana budjetissa

Pihatyöt ovat myös talopaketin ulkopuolelle jäävä kulu. Pihaa kannattaa suunnitella ainakin pääpiirteittäin ennen maanrakennustöiden aloittamista, koska tontin korot voidaan laittaa myös pihan osalta kuntoon rakennuspaikan valmisteluvaiheessa.

Tarkemmat pihasuunnitelmat voi tehdä myöhemminkin ja toteuttaa niitä rakennuksen valmistuttua osaprojekteina, jolloin kustannuksetkin jakautuvat esimerkiksi parille seuraavalle vuodelle.

Hinta riippuu paljon siitä, mitä teettää ammattilaisella ja mitä tekee itse.

– Pihatöihin saa uppoamaan rahaa muutamasta tonnista kymmeniin tuhansiin, Haavisto muistuttaa.

Myyjä on yrityksen käyntikortti

Mistä tietää, mikä talotoimittaja on juuri itselle sopiva? Haavisto on työssään huomannut, että pohjimmainen syy valintaan on yleensä psykologinen.

– Myyjällä on merkitystä, ja päätös on monen tekijän summa. Harva ostaa halvimman talon.

Erilaiset myyntitaktiikat sopivat erilaisille ihmisille, ja kaupat syntyvät, kun asiakkaasta tuntuu, että tuo kaveri on juuri oikea henkilö myymään meille kodin. 

Asiantunteva myyjä osaa ratkaista ongelmia ja etsiä vastaukset asiakkaiden kysymyksiin. Budjetissa pysymisen lisäksi asiakkaille on tärkeää, että kyseiselle tontille saadaan toteutettua juuri sellainen talo, joka vastaa asiakkaiden toiveita ja tarpeita.

– Viimekädessä, kokemukseni mukaan, ostopäätös riippuu ostajan ja myyjän välille syntyvästä luottamuksesta, ja sen avulla yhteinen näkemys toimitussisällöstä ja hinnasta päästään lyömään lukkoon.

Työn laatu ja odotukset

Talotoimittajan valinnassa asiakkaita saattaa mietityttää laatu, eli tuleeko lopputulos vastaamaan odotuksia. Haavisto ei koe laadussa olevan eroa eri talotoimittajien välillä, eikä työn jäljestä voi sanoa, että se jollakin olisi parempaa kuin toisella.

– Jos ostaa halpoja pintamateriaaleja, sellaisia myös saa. Joskus kohdalle voi sattua syystä tai toisesta epäonnistunut asentaja tai työn jälki ja odotukset eivät kohtaa. Tällöin vastaava työnjohtaja joutuu tekemään ylimääräistä työtä kuroessaan kuilua asiakkaan odotusten ja työn lopputuloksen kanssa.

– Netistä on vähän hankalaa hakea tietoa talotoimittajista, kun yleensä sinne kirjoittavat ainoastaan hankintaansa syystä tai toisesta pettyneet asiakkaat. Hyvinä tapoina tutustua talotoimittajien sisältöihin pidän talonäyttelyitä sekä tietenkin tuttujen suositteluita, hän lisää.

Vastaava työnjohtaja valvoo ja opastaa

Rakentamisen kuluihin lasketaan myös vastaavan työnjohtajan eli vastaavan mestarin ja pääsuunnittelijan palkat. Vastaava on mukana koko projektin ajan, sillä rakennustyömaalla ei voida aloittaa töitä ennen kuin on löytynyt koulutukseltaan ja kokemukseltaan pätevä henkilö hoitamaan näitä tehtäviä.

Haavisto kertoo, että vastaavan mestarin tehtävä on varmistaa hyvän rakennustavan toteutuminen kyseisessä hankkeessa.

Molemmat osapuolet hyötyvät, jos vastaava otetaan mukaan jo projektin suunnitteluvaiheessa. Rakennuttaja saa enemmän hyötyä hänen asiantuntemuksestaan ja vastaava taas pääsee helpommin mukaan ja tutustumaan paremmin koko projektiin alusta alkaen.

– Vastaava mestari on esimerkiksi yhteydessä rakennusvalvontaan, opastaa naapurien kuulemisessa ja pääsuunnittelijan roolissa hän toimii myös kaikissa pääsuunnittelun tehtävissä.

– Jos talon on suunnitellut ulkopuolinen arkkitehti, hän toimii toisinaan myös pääsuunnittelijana. Tällä tavalla saatetaan menetellä esimerkiksi kivitalohankkeissa.

Mistä sitten löytää pätevän henkilön hoitamaan rakennusprojektin valvontaa? Haavisto kehottaa kääntymään talopakettitoimittajien puoleen, ja pyytämään heiltä alueella toimivien vastaavana työnjohtajana ja pääsuunnittelijana työskentelevien yhteystietoja.

–  Koska talopakettien vertailu voi olla haastavaa, useiden eri talotoimittajien kanssa toimineesta asiantuntijasta on paljon hyötyä.

– Aivan alussa korostan aina rakentajille, että ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä – lähes kaikki rakentajat rakentavat vain yhden ainoan kerran.

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Unsplash