Upeat terassit talon ulkonäön kohentajina

Näppäräkätinen nikkaroi kookkaitakin terasseja ja pitkiä puisia kulkuramppeja kotinsa tai mökkinsä pihalle, mutta miettimistä ja lupamenettelyjäkin se voi vaatia.

Terassin rakentaja tai vanhan terassirakennelman laajentaja joutuu lähes aina sovittelemaan useita eri palasia yhteen, ennen kuin saa järkevän suunnitelman aikaiseksi.

On esimerkiksi mietittävä, minkä kokoisen terassin haluaa, mihin käyttöön se tulee, montako henkilöä siinä oleskelee yhtä aikaa ja kuinka paljon rahaa siihen on valmis laittamaan.

Lisäksi terassin on sovittava suunniteltuun kohtaan, oltava turvallinen ja mielellään kauniskin valmistuttuaan.

Uuraisilla puolisonsa kanssa asuva ja Mäntyniemessä mökkiään remontoiva kirvesmies Kauko Pihl muistelee viime kesänä rakennetun terassin synnytystuskia.

– Mietimme todella pitkään, minkälaista ja minkä kokoista terassia lähdemme tekemään. Jos koosta puhutaan, niin neuvoisin mieluummin liioittelemaan kuin vähättelemään tarvittavien neliöiden määrää. Kannattaa siis jo etukäteen miettiä, mitä toimintoja terassilla tulee olemaan, ja laskea mitat huomioiden tulevan kalustuksen. Valmiin terassin tulisi olla väljä ja mukava, sillä todennäköisesti siitä tulee koko mökkikiinteistön käytetyin kesähuone.

Maasto vaikuttaa perustamiseen

Jo olemassa olevan terassin laajentaminen voi vaikuttaa järkevältä, kun lisäneliöitä tarvitaan samalle tasolle ja vanhan terassin perustuksia voi hyödyntää uuden terassin kiinnityksessä.

– Tällöin ongelmaksi voi muodostua vanhan ja uuden terassin saumakohta, jossa näkyy selkeä kahden eri aikoina ostetun laudan sävyero. Jos ei ole isosta jatkeesta kyse, niin itse jatkaisin vain runkoa ja laittaisin kaikki pintalaudat uusiksi, sanoo Pihl.

Runkoa jatkettaessa ensimmäisiä selvitettäviä asioita on Pihlin mukaan se, löytyykö vanhasta rungosta ehjää ja tukevaa kiinnityskohtaa uuden terassin runkoa varten. Ja ennen kuin jatkoa voidaan alkaa rakentaa, on maaperän oltava perustamiskelpoinen. Jos se on kantamaton, esimerkiksi savinen, niin perustaminen on koko projektin työläin vaihe.

– Terassin perustaminen on tärkeää, koska valmis rakennelma ei saa painua tai siirtyä. Kovalle kalliolle voi rakentaa suoraan, kunhan tasoittaa rungon pohjaa esimerkiksi laattojen avulla. Kalliopohjalle rakennetun rungon päälle on nopea rakentaa – ensin vain tartunnat paikoilleen, sitten rungot ja pintalaudoitukset perään. Tärkeää on kiinnittää tukipuut niin hyvin paikoilleen, että rakennelma ei ajan mittaan luisu paikoiltaan, varsinkin jos rakennetaan korkealle.

Sääolosuhteiden ennakolta huomioiminen on viisasta myös maavaraisia puupolkuja suunniteltaessa. Routimisessa helposti rikkoutuvia ”saranakohtia” voi syntyä, jos kantavat rakenteet eivät ole yhtenäisiä.

Rakennusmääräykset suurennuslasin alle korkeuseroissa

Yleisohjeena voidaan pitää, että jos aikoo rakentaa lähelle maata perusterassin, siihen ei tarvita minkään valtakunnan lupia tai ilmoituksia, mikäli terassia ei kateta. Mutta heti jos suunnitteilla on katettu tai korkealle sijoittuva terassialue, kannattaa oman kunnan rakennustarkastajalta kysyä jo ennen työn aloittamista, minkälaista lupamenettelyä se vaatii. Samalla selviää, täyttääkö oma visio rakennusmääräykset ja alueella sovelletun lain tulkinnan.

– Jos jokin osa terassista ylettyy maasta terassin vaakalaudoitukseen saakka laskettuna korkeammalle kuin puoli metriä, rakennusmääräykset edellyttävät tällaiseen kohtaan vähintään avokaidetta maahan putoamisen ehkäisemiseksi. Sama pätee esimerkiksi portaisiin eri tasoisten terassien välillä.

Avokaide on rakennelma, jonka käsijohteen alla olevan välijohteen molemmille puolille tuleva rako on korkeintaan 500 millimetriä.

Mikäli terassirakennelma kohoaa yli 700 millimetrin korkeuteen, ja lapsilla on sinne vapaa pääsy, tulee terassi varustaa suojakaiteella, jonka korkeus ulottuu vähintään 700 millimetriin lattiapinnasta. Tällöin käsijohteen ja lattiatason välisten pystyrimojen suurin sallittu etäisyys toisistaan on 110 millimetriä. Suojakaiteessa ei saa olla sellaisia vaakarakenteita, jotka mahdollistavat kiipeilyn. Vaihtoehtona on rakentaa umpinainen suojakaide esimerkiksi turvalasista tai rakennuslevystä.

Kiire ja tietämättömyys mokien taustalla

– Terassit, ympäristöt ja suunnitelmat ovat aina yksilöllisiä ja sidoksissa alueellisiin määräyksiin. Rakennustarkastaja voi neuvoa parhaimmat niksit oman suunnitelman parantamiseen, että päästään rakentamaan lain täyttävä, mökin arvoakin nostava laadukas ja turvallinen terassi.

Kaikki ongelmakohdat eivät kuitenkaan liity turvallisuustekijöihin, vaan rakentamisessa sattuu virheitä, jotka vaikuttavat terassin käyttömukavuuteen ja johtuvat hätäilystä tai tiedon puutteesta.

Yleisimmät rakennusmokat terassien kohdalla liittyvät erityisesti koolauksiin, paljastaa Pihl.

– Itseäni harmittaa, jos terassilla kävellessä laudat notkuvat askelten alla. Ilmiö johtuu liian harvasta pintalaudoituksen alla olevasta koolauksesta. Jos terassiin on hankittu 28 millimetrin paksuista pintalautaa, pitää koolauksen olla enintään 500 millimetriä harvaa. Aluskoolauksien tiukkuus on silti tapauskohtainen, sillä se riippuu myös siitä, kuinka koolaukset on tuettu alta päin. Mitä pienempää puutavaraa käyttää, sitä tiukempaa koolauksen tulee olla. Hyvän koolauksen päämääränä on saada tarpeeksi tukeva pohja varsinkin korkeammalle rakennettaessa.

Mieti kulkijaa kun rakennat

Terassin tai ulkona olevien kulkuväylien portaiden nousua suunniteltaessa toimii yhtenä lähtökohtana rakennusmääräyskokoelman vuonna 2018 tiukentuneet asetukset ulkoportaiden mitoituksesta. Ne perustuvat yleiseen käyttöturvallisuuteen. Sallitun maksimikorkeuden pudottua aikaisemmasta 190 millistä alemmaksi tulee portaista samalla myös helppokäyttöiset. Maaston korkeuserot puolestaan asettavat omat vaatimuksensa askelmien lukumäärälle.

– Tiukentuneiden säännösten mukaan rakennettaessa askelman maksimikorkeuden tulisi olla enintään 130 millimetriä, kun on kyse kattamattomista ja lämmittämättömistä portaista. Korkeampia portaita suunniteltaessa on hyvä kysyä paikallisen rakennustarkastajan tulkintaa asiasta, varsinkin jos rakentaa vain itselleen. Toisaalta jos portaiden nousu on liian matala, niissä on ikävä kulkea. Kannattaa ajatella etukäteen, millaiset ihmiset portaissa kulkevat ja suunnitella sen mukaan, vinkkaa Pihl.

Portaiden mitoittamiseen ja oikeanlaisen etenemän suunnitteluun on olemassa kaava, jolla työ helpottuu, koska lähtökohtaisesti portaiden tekeminen rajattuun kohtaan eri maastokorkeudet huomioiden on hyvin tarkkaa puuhaa.

Lähteet: www.saunologia.fi, www.yle.fi, www.rakennusteollisuus.fi

Vinkkejä persoonallisen terassin toteutukseen

Yhä suositummaksi on tullut rakentaa sekä sisällä että terassialueilla niin, että käytetään hyväksi kierrätystä ja sovitellaan leikkisästi yhteen erilaisia materiaaleja.

VINKKI 1: Rohkene yhdistellä erilaisia puumateriaaleja

Vaikka toisin voisi luulla, eri levyiset ja väriset terassilaudat sopivat yhteen loistavasti, kunhan lautojen paksuus on sama. Ei kannata kaihtaa räsymattoefektiä – siitä voi tulla koko mökkipihan katseenvangitsija.

VINKKI 2: Unohda saha työkalupajaan joskus

Kaiken ei tarvitse olla tasamittaista. Entä sitten, jos puupolun laudoissa on hammastuksia tai se levenee ja kapenee mielivaltaisesti? Hienosäätämätön kulkuväylä rakennusten välillä ilahduttaa kulkijaa!

VINKKI 3: Hyödynnä jämäpalat

Puutavara harvoin on juuri sen mittaista, että siitä pituuksia omaan tarpeeseen sahattaessa mitään ylimääräistä ei jäisi. Säästä jämäpalat ja hyötykäytä myöhemmin. Pienistä lautapaloista voi tehdä askelmien pintalaudoitusta, valmiita terassilaattoja, kukkalaatikoita ja esimerkiksi keinulautoja.

VINKKI 4: Ideoi omaperäinen kaide

Mikäli terassin korkeus on alle 500 millimetriä, lakipykälät voi unohtaa. Esimerkiksi puutolppien väliin löyhästi pujotettu paksu köysi näyttää hauskalta ja luonnolliselta. Mitä muuta tontiltasi löytyy, josta kaiteen voisi rakentaa? Heinäseipäitä, koukeroisia oksia, airoja?

VINKKI 5: Älä nuukaile perustusten materiaaleissa

Terassien rungotkin kannattaa tehdä painekyllästetystä puusta, vaikka niihin katse ei osuisikaan. Painekyllästetty puu kestää vuosikausien säärasitusta tavallisen puun lahotessa ja pilaantuessa. Oikeaa säästöä ei synny, jos terassin joutuu rakentamaan uudelleen rungon pettäessä alta.

VINKKI 6: Unohda puhelinpylvästolpat

Vanhat puhelinpylvästolpat voivat olla ilmaisia ja vaikuttaa kestäviltä ratkaisuilta terassirunkojen rakentamiseen, mutta ne ovat ongelmajätettä. Kaikkea ei kannata kierrättää.

VINKKI 7: Kakkoskakkosesta on moneksi

Jos tontillesi on jäänyt vino pino ylimääräisiä kakkoskakkosia, kokeile käyttää niitä joko terassin tai puupolun pintamateriaalina terassilaudan sijasta. Niitä käytettäessä voi koolauksessakin olla suurpiirteinen.

Kaiken kaikkiaan – juovu luovuudesta!

Teksti: Pia Tervo
Kuva: Dreamstime