Kotitalousvähennyksen uudistus hyödyttää etenkin hoitotyötä teettäviä

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 3 500 euroon vuonna 2022. Kotitalousvähennystä osataan jo hyödyntää ahkerasti, kun taas esimerkiksi Kelan tarjoama eläkkeensaajan hoitotuki on vielä heikommin tunnettu.

Kotitalousvähennyksen voi saada esimerkiksi tavanomaisesta, yleisesti kotona tehtävästä hoiva- ja hoitotyöstä. Tällaista työtä on muun muassa lasten, sairaiden, vammaisten ja vanhusten hoitaminen hoidettavan kotona.

Vuonna 2022 kotitalousvähennystä voi saada korkeintaan 3 500 euroa, jos teettää joko kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopuu öljylämmityksestä. Näiden töiden osalta verovähennystä voi saada 60 prosenttia vähennykseen oikeuttavasta työstä, jos työn ostaa yritykseltä.

Verohallinnon taannoisessa tiedotteessa ylitarkastaja Petri Manninen totesi kyseessä olevan merkittävä muutos. Aikaisemmin kotitalousvähennystä on voinut saada 40 prosenttia työn osuudesta ja korkeintaan 2 250 euroa.

Esimerkiksi pariskunta, joka teettää paljon kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä ja saa vuosittain täydet kotitalousvähennykset, maksaa vuodelta 2022 siis 2 500 euroa vähemmän veroja kuin aikaisemmin.

Korotukset määräaikaisia, tarkastelussa työllisyys

Kotitalousvähennyksen korotukset ovat kuitenkin määräaikaisia, joten niihin kannattaa tarttua pian, mikäli tarvetta vain on. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä saatava korkeampi kotitalousvähennys on voimassa vuosina 2022–2023, ja öljylämmitysremontteja koskeva vuosina 2022–2027.

Korotuksilla halutaan selvittää, vaikuttaako kotitalousvähennyksen enimmäismäärän kasvattaminen työllisyyteen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyössä. Öljylämmitysremonttien korotetulla kotitalousvähennyksellä puolestaan halutaan kannustaa ihmisiä siirtymään ilmastoystävällisempiin lämmitysmuotoihin. 

Verohallinto muistutti tiedotteessaan kotitalousvähennyksessä olevan 100 euron omavastuu kuten aiemminkin. Kotitalousvähennys pienentää maksettavan veron määrää, ei verotettavan tulon määrää kuten moni muu verovähennys.

Muiden remonttien kotitalousvähennys säilyy ennallaan

Muiden remonttien kuin öljylämmityksestä luopumisen kohdalla kotitalousvähennys pysyy kuitenkin ennallaan. Jos työn ostaa yritykseltä, kotitalousvähennystä voi saada 40 prosenttia vähennykseen oikeuttavasta remonttityöstä, kuitenkin korkeintaan 2 250 euroa.

Jos teettää ensi vuonna esimerkiksi sekä kotisiivousta että remonttia, remonttityöstä voi Verohallinnon ohjeistuksen mukaan vähentää 40 prosenttia ja korkeintaan 2 250 euroa, siivoustyöstä taas 60 prosenttia ja korkeintaan 3 500 euroa.

Kaikkiaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärä voi olla siis 3 500 euroa, mutta remonttitöiden osuus tästä voi olla korkeintaan 2 250 euroa. Saamansa kotitalousvähennyksen määrän arvioinnissa kannattaa käyttää apuna vero.fi-sivulta löytyvää laskuria.

Huonosti tunnettu eläkkeensaajan hoitotuki nousee

Moni on hyvin tietoinen kotitalousvähennyksestä, vaikka ei sitä hyödyntäisikään. Se on ollut tärkeä lisäapu etenkin kotitalous-, hoiva- tai hoitopalveluiden hankkimisessa, joita tarvitsevat monet iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Kaikki arkea helpottavat tuet eivät ole kuitenkaan yhtä hyvin tunnettuja. Kela teki tänä vuonna muun muassa indeksikorotuksen lukuisiin tarjoamiinsa etuuksiin, yhtenä näistä eläkkeensaajan hoitotuki.

Eläkkeensaajan hoitotuen tarkoituksena on auttaa sairaan henkilön kotona selviämistä. Kelan aikoinaan teettämän selvityksen mukaan suuri osa tukeen oikeutetuista ei ollut kuitenkaan edes tietoinen siitä tai sen myöntämisperusteista.

Hoitotukea voivat hakea eläkeläiset, joiden toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan sairauden tai vamman takia. Tarkoitus on, että hoitotuella saataisiin osa sairauden hoitoon ja muihin erityistarpeisiin liittyvistä kustannuksista korvattua.

Kotitalousvähennys 2022

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2022 on 3 500 euroa, jos teetät kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai vaihdat öljylämmityksen toiseen lämmitysjärjestelmään.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyössä ja öljylämmitysremonteissa voit vähentää 60 prosenttia työn osuudesta, jos teetät työn yrityksellä. Jos palkkaat henkilön tekemään työtä, voit vähentää 30 prosenttia palkasta sekä työnantajan sivukulut.

Remonteissa kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa. Jos teetät remontin yrityksellä, voit vähentää 40 prosenttia työn osuudesta. Jos palkkaat henkilön tekemään remonttia, voit vähentää 15 prosenttia palkasta sekä työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa.

Lähteet: www.kela.fi, www.vero.fi, www.yle.fi 

Teksti: Mari Pihlajaniemi
Kuva: Freepik