Suunnitelmissa salaojaremontti?

Yksi suurimpia haittoja rakennuksissa on veden ja kosteuden pääseminen rakenteisiin – ylimääräinen vesi ei saisi päästä aiheuttamaan vahinkoa, vaan rakenteet pitäisi pitää mahdollisimman kuivina. Kosteusvaurioita voivat aiheuttaa esimerkiksi huonosti toimivat salaojat, joten salaojaremontti kannattaakin tehdä ajoissa, jotta vältytään suuremmilta vahingoilta.

Salaojien tehtävä on pitää rakennuksen perustukset kuivina – sitä kautta koko talo pysyy kuivana ja siellä on terveellistä asua.

– Salaoja estää myös pohjaveden nousemisen, eli vesi nousee vain salaojaan, jonka tehtävä on valuttaa vesi pois talon vierestä, neuvontainsinööri Timo Jokela Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry:stä sanoo.

– Koska salaojat ovat piilossa, ihmiset eivät välttämättä kiinnitä niihin huomiota ennen kuin kosteusvaurio on jo syntynyt.

Jos salaojaremonttia ei ole vielä tehty, remontti voi olla nyt ajankohtainen erityisesti taloissa, jotka on rakennettu 80-luvulla ja sitä ennen. Uudemmistakin taloista saattaa löytyä salaojien korjaustarpeita. Salaojien käyttöikä vaihtelee ja rakennuksen ikä ei aina kerro salaojaremontin tarpeesta, vaan asiaan vaikuttavat esimerkiksi se, miten salaojat on aikoinaan toteutettu sekä mahdolliset virheet niiden rakentamisessa.

– Vanhemmissa salaojissa käyttöikä on noin 30–50 vuotta ja nykypäivän salaojissa 40–50 vuotta, Jokela sanoo.

Mistä ongelmat salaojissa johtuvat?

Salaojissa voi olla monenlaisia ongelmia, joiden takia remontti voidaan joutua tekemään jo aikaisemmin. Esimerkiksi vääränlaisen salaojasoran käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia.

– Salaojasepelikerroksen tarkoitus on kerätä kosteutta ja vettä maaperästä ja ohjata se salaojaan. Salaojissa kuuluu olla salaojasoraa, nykyään salaojasepeliä. Jos sen tilalla on käytetty hienompaa ja tiiviimpää maa-ainesta, maaperä menee tukkoon, kun hieno maa-aines valuu alaspäin ja pyrkii täyttämään tyhjän tilan, Jokela selventää.

Myös kaadot on voitu toteuttaa väärin ja salaoja on liian ylhäällä suhteessa anturoihin.

– Salaojat pitää olla aina anturan alapinnan alapuolella. Maanpintaan pitäisi saada kaatoa noin kahden tai kolmen metrin matkalle sokkelin reunasta. Myös istutusten on hyvä olla riittävän etäällä sokkelista.

Kurkkaa tarkastuskaivoon

Salaojat kannattaa tarkistaa aika ajoin, jolloin pystytään välttämään suuremmat vahingot. Nykyään salaojien tarkastuskaivot jätetään maan pinnalle, jolloin tarkistaminen on helppoa, mutta vanhemmissa taloissa kannet voivat olla vaikkapa 20 senttimetrin syvyydessä maan alla. Pihakiveyksen tai asfaltin peittämillä alueilla tarkastuskaivoihin kannattaa laittaa esimerkiksi valurautakannet ja nurmialueella sijaitsevan kaivon päälle riittää rosterikansikin.

– Salaojan tarkastuskaivo kannattaa tarkistaa kerran, pari vuodessa, esimerkiksi keväällä lumien sulamisen jälkeen, kun maaperässä on paljon kosteutta sekä mahdollisesti syksyisin pitkän sadejakson jälkeen, Jokela neuvoo.

Hän ei suosittele testaamaan salaojien toimivuutta johtamalla sinne vettä vesiletkulla.

– Tarkoitushan on pitää perustukset kuivina, ja tarkastuskaivoissa vesi ei saa nousta salaojaputken sisällä.

Jos salaojissa epäillään olevan jotakin vikaa, ne voidaan kuvata ja kartoittaa remontin tarvetta. Vanhat salaojat kannattaa yleensä aina uusia, joten kuvaaminen ei siinä tapauksessa ole välttämätöntä. Jokela suosittelee myös uudempien talojen salaojien tutkimista ja kuvaamista ennen rakentajan kymmenen vuoden takuuajan päättymistä.

Salaojien maa-aineksen kunnon voi tarkistaa kaivamalla lapiolla salaojiin asti.

– Varsinainen kaivuu tehdään vähän anturoiden ulkopuolella, ettei maa sorru talon perustusten alla. Kova sadekuuro kesken kaivamisen voi myös aiheuttaa maan sortumista, joten pumppu on hyvä olla olemassa, jottei kaivanto pääse tulvimaan.

Mahdollinen kosteus voi olla nähtävissä kellarirakenteissa.

– Kellariin pääsee aina kosteutta, ja tilanteen näkee lattian ja seinän rajakohdista. Esimerkiksi rintamamiestaloissa, joissa ei ole uusittu ollenkaan salaojia, on usein kosteutta, ja se näkyy kellarin sisäpuolisissa rakenteissa, Jokela sanoo.

Mitä remontissa tehdään?

Salaojaremontissa on tärkeää toteuttaa se huolellisesti ja ammattitaidolla, jotta uusitut salaojat kestävät taas seuraavat vuosikymmenet. Salaojan on oltava riittävän syvällä, käytettyjen materiaalien oikeanlaisia ja kaadot toteutettu oikein.

Jokela muistuttaa työn valvonnan ja dokumentoinnin tärkeydestä. Eri työvaiheista kannattaa ottaa valokuvia, sillä jos ongelmia myöhemmin ilmenee, kuvista saa tärkeää tietoa salaojien toteutuksesta. On myös tärkeää, että remontin valmistuttua tehdään työn vastaanottotarkastus ennalta laaditun tarkastuslistan mukaan.

Salaojaremontissa sokkelin pintaan asennetaan patolevy anturan alapintaan asti. Kosteus siirtyy patolevyn ilmatilaan, josta se pääsee haihtumaan tai valuu alaspäin.

– Salaojaremontissa kaikki soramateriaali ja sokkelin vesieristys uusitaan. Salaojakaivantoon laitetaan suodatinkangas ja salaojasoraa noin 10–15 senttimetriä, jonka jälkeen laitetaan salaojaputki. Salaojasepeli jätetään suodatinkankaan sisään, ja suodatinkangas voidaan nostaa ylös vaakaroutaeristeen alle, jolloin kangas estää hienomman maa-aineksen sekoittumisen sepeliin.

Sokkelin lämmöneristystä voidaan lisätä eristelevyllä.

– Jos on oikein kostea rakennuspaikka, voidaan laittaa Isodrän-levy, joka toimii pystysalaojana. Lisäksi maan alle asennetaan vaakaroutaeriste, joka kallistetaan ulospäin.

Salaojaremontin yhteydessä rakennetaan myös rännikaivot ja umpiputkisto, jolla kaikki sadevedet ohjataan perusvesikaivoon.

Jotta talon ympäri kiertävät salaojat toimivat kunnolla, ne pitää sijaita anturan alapinnan alapuolella ja kaadot pitää olla tehty oikein.

– Kaadot lähtevät korkeimmasta kohdasta, esimerkiksi talon nurkalta kahteen suuntaan talon ympärille. Ylimmän kohdankin on oltava anturan alapuolella, ja alin kohta eli purkuputki voi olla esimerkiksi 20–30 senttimetriä sitä alempana.

Pyydä useampi tarjous

Jos salaojaremontti on suunnitteilla, kannattaa ottaa selvää omalla alueella toimivista yrityksistä ja etsiä luotettava ammattilainen hoitamaan remontti. Koska hintaan vaikuttaa myös talon koko, kellari sekä perustukset, voi hinta vaihdella paljonkin kohteesta riippuen. Myös oman työn osuus vaikuttaa kustannuksiin.

– Salaojaremontissa kannattaa varautua karkeasti arvioiden 15 000–30 000 euron kustannuksiin.

Matalaperustaisessa talossa, jossa ei ole kellaria, voidaan päästä 15 000 eurolla, mutta jos talossa on kellari, saatetaan joutua kaivamaan kaksi ja puoli metriä syvä monttu talon ympärille, ja se nostaa kustannuksia, Jokela huomauttaa.

Salaojaremontissa ei voikaan välttyä pihavaurioilta. Pienetkin koneet vaativat tilaa liikkuakseen ja lisäksi kaivettua maata voidaan säilyttää tontilla tai kuljettaa pois, jos sitä ei pystytä hyödyntämään täytössä.

– Työskentelyalue on yleensä minimissään kolme metriä talon ympäriltä, mutta joitakin kohtia voidaan tehdä pienemmälläkin etäisyydellä, esimerkiksi puiden takia.

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Freepik