Tarjolla palkattavia apukäsiä

Kotitalouspalveluista saa helpotusta, kun oma aika ja jaksaminen käyvät vähiin.

Ulkoistettu kodin ja kiinteistön hoito on osa nykyaikaa. Kotitalouspalvelujen kysyntä kasvaa ja vastaavasti tarjonta monipuolistuu kaiken aikaa. Verotuksessa tehtävä kotitalousvähennys lisää huomattavasti mahdollisuuksia käyttää erilaisia palveluja, ja vähennystä voi hyödyntää myös ostamalla palveluja esimerkiksi omille vanhemmilleen.

Kotitalouspalvelujen tarjonnan viimeaikainen kasvu ei näy kasvupiikkinä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon viime vuosina tulleissa yhteyhdenotoissa.Vuosina 2021-2022 siivouspalveluista on tehty joitakin satoja kyselyjä, hoivapalveluista joitakin kymmeniä ja remontoinnista noin 4000-5000 kyselyä vuodessa. Moninkertainen luku selittyy sillä, että remontit ovat kallein ja teknistä osaamista vaativin palvelu.  Tilastotietojen valossa tarjottavan työn laatu ei siis näyttäisi heikentyneen. Varmoja johtopäätöksiä on tosin vaikea tehdä, koska vain pieni osa palveluun tyytymättömistä ottaa yhteyttä virastoon asti. 

Kotitalouspalveluja ei enää pidetä eliitin etuoikeutena, vaan niitä hyödyntämällä voi rauhoittaa arjen kireää aikataulua ja loputonta kiistaa siitä, kenen pitäisi tehdä mitäkin. Jos elämä lapsiperheessä uhkaa suistua kaaokseen tekemättömien kotitöiden vuoksi, on vain järkevää ulkoistaa osa töistä ja säästää liikenevä aika vaikka perheen yhdessäoloon. 

Kiire kasvaa, niin myös ikävuodet  

Työelämässä kiire lisääntyy, ja uralla eteneminen vaatii kaikenlaisia ylimääräisiä ponnistuksia. Perheen harrastukset vaativat aikaa, ja vanhenevia vanhempiakin täytyy auttaa. Kokousten, työmatkojen, treenikuljetusten ja vanhempainiltojen keskellä pitäisi mennä leikkaamaan oman lapsuudenkodin nurmikko ja pesemään mummolan sauna. Läheskään jokainen ruuhkavuosissa ponnisteleva ei jaksa taipua kaikille tarvittaville mutkille. Tekemistä riittää varmasti, vaikka siivoukseen, pihatöihin tai kesämökin huoltoon palkattaisiin välillä ulkopuolinen tekijä.

Suomalaisten elinikä pitenee ja samalla kotona asumisen kaari pitenee. Moni omakotitaloasukas haluaisi pysyä elämänsä loppuun asti tutussa kodissa, vaikka pieneen ja pihattomaan asuntoon muutto keventäisi arjen työkuormaa. Koteja voi muokata eri ikävaiheisiin sopiviksi monenlaisten apuvälineiden ja esteettömyysratkaisujen avulla, mutta sittenkin osa askareista muuttuu ajan kuluessa ylivoimaisen raskaiksi. Yhä useampi elää yksin tai huolehtii sairastavasta puolisostaan.  Toisinaan se, joka sairastuu, on ollut perheen ainoa digi-tuki ja muukin tekninen huoltohenkilö, jonka entisiin tehtäviin tarvitaan apua kodin ulkopuolelta. 

Apu kotitöihin ja läheisten hoivaan

Siivous on yksi suosituimmista kotityöpalveluista. Tavallisen viikkosiivouksen lisäksi kodin siivouspalveluyritykset tarjoavat muutto- ja remonttisiivouksia, jotka ovat usein raskaita ja osuvat kiireisimpään mahdolliseen kohtaan. Erillisinä töinä tehdään esimerkiksi ikkunoiden, mattojen, pyykin ja kalusteiden pesua. Hinta vaihtelee 30 – 60 euron välillä tunnilta työstä ja muun muassa viikonpäivästä riippuen.

Myös ruokapalvelujen suosio kasvaa samaa vauhtia kuin ihmisten kiire. Juhlapalvelut astioineen ja tarjoilijoineen ovat jo pitkältä ajalta tuttuja kaikille, mutta nykyään ruokapalvelu kuuluu myös arkeen.  Kotiin kuljetettavia annoksia ja kauppojen ruokakassi- ja kuljetuspalveluja käytetään osana arkea. Jotkut yrittäjät tarjoavat ruoanlaitto- ja leipomispalvelua kotiin valmiina tuotavien tuotteiden sijasta.

Kolmas iso ryhmä kodin palveluja ovat hoivapalvelut, joissa on runsaasti valinnanvaraa. Kotiin ostettavaksi tarjotaan varsinaisten kotisairaanhoidon palvelujen, lastenhoidon ja vanhusten avustamisen lisäksi muun muassa kuljetusapua, fysioterapiaa, hiusten leikkausta ja jopa mielenterveyspalveluja. Hoivapalvelujen kirjo on niin laaja, että erityisesti lääkinnälliseen ja muuhun sairaanhoitoon liittyviä palveluja harkittaessa on hyvä neuvotella ensin potilasta hoitavan lääkärin tai muun asiantuntijan kanssa ja varmistua, että tekijällä on asianmukainen alan koulutus. 

Remontointia ja pihan hoitoa 

Uudisrakentaminen ei oikeuta kotitalousvähennykseen, mutta monenlaiset remontti- asennus- ja huoltotyöt kyllä. Tekijöitä on tarjolla koko kirjolle kalusteiden kokoamisesta muuraustöihin ja LVI-asennuksista digi-laitteiden käytön opastamiseen.

Apu puutarhan hoidossa on tervetullutta monesta syystä. Vaikka omia voimia riittäisikin hyvin, ison pihamaan perustyöt voivat viedä niin paljon aikaa, että sitä ei muuhun riitäkään. Ulkoistettavaksi työksi soveltuvat nurmikon ja pensasaitojen leikkaus tai vaikka haravointi, jotta itselle jää aikaa kasvien hoitoon, kokeiluihin ja uudistuksiin, joista moni kotipuutarhuri haaveilee. Talvisesta lumityöavusta voi tehdä pitkäkestoisen sopimuksen, jos mieleinen tekijä löytyy.

Kesäkodeissa ei haikailla enää menneiden vuosikymmenten työleirejä, vaan niistä halutaan nauttia rennosti vapaa-aikoina. Lisäksi moni kantaa nykyään huolta vanhempiensa tai sukunsa vanhasta mökistä, joka sijaitsee jopa satojen kilometrien päässä kotoa. Apua voi saada mökkitalkkareilta, jotka piha- ja huoltotöiden lisäksi voivat hoitaa sopimuksen mukaiset valvontakäynnit. Mökkitalkkaripalvelu veloittaa yleensä tuntihinnaston mukaan noin 30 – 50 euroa tunnilta työn vaativuuden mukaan. Jotkut tarjoavat kanta-asiakkaille pakettihintaa, johon kuuluvat samat vuosittain toistettavat tehtävät. 

Miten valita tekijä?

Palveluntuottajan valinta voi tuottaa ongelmia, sillä markkinoilla on paljon tarjokkaita, mutta kaikkien taustasta, luotettavuudesta ja ammattitaidosta ei ole takeita. On iso päätös antaa vaikkapa kodin avaimet vieraan työntekijän haltuun. Digi-palvelujen tarjoajien kanssa on huolehdittava, ettei pankkitunnuksia, salasanoja ja muita yksityisiä tietoja joudu vääriin käsiin. 

Tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta ja Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Eija Lenkkeri neuvovat tarkistamaan huolellisesti palveluntarjoajan taustat ja vertailemaan vaihtoehtoja. Pelkkään nettitietoon ei pitäisi koskaan luottaa – parempi tapa on esittää kysymykset suoraan puhelimessa ja tavata yrittäjä ennen sopimuksen tekemistä. Aluksi voi teettää vaikka yhden koetyön ja olla itse paikalla, kun se tehdään.

Yksi tärkeä asia on tekijän kuuluminen ennakonperintärekisteriin, mikä on edellytys myös kotitalousvähennyksen saamiseksi.  Rekisteröinnin voi tarkistaa itse osoitteesta ww.ytj.fi. Yhdistysten, kuten Marttaliiton ja SPR:n tarjoamat palvelut ovat sikäli varmoja, että vastuu esimerkiksi reklamaation käsittelystä on järjestöllä eikä yksityisellä.

Turvallinen keino on etsiä tekijää Suomen Kotipalveluyhdistys ry:n kotisivujen kautta.  Sieltä löytyy haku yrityksistä, joille on myönnetty yhdistyksen hallinnoima sertifikaatti. Sertifikaatin saaminen edellyttää koulutusta sekä puolueettoman auditoijan arvioita. Samalta sivustolta löytää myös ohjeita ja lomakkeita sopimuksen tekemiseen sekä ohjeita yrittäjälle.

Lenkkeri ja Marjomaa neuvovat tarkistamaan ehdot ja vastuut huolellisesti ennen sopimuksen allekirjoitusta.  Esimerkiksi jos puhutaan siivouksesta, on hyvä selvittää, tekeekö kahden tunnin työn yksi vai kaksi henkilöä. Jos siivoojia tulee kaksi, yritys saattaakin laskuttaa neljän tunnin työstä. Samoin kannattaa varmistua, onko ostamassa ylläpito-, perus- vai erikoissiivousta, mitä se tarkoittaa, ja kuuluvatko hintaan siivousaineet ja -välineet. Sama pätee remonttipalveluun – onko tulossa yksi tekijä vai seuraako mukana apumies, kuka hankkii materiaalit, ja millaisia työkaluja yrittäjä käyttää.

Jos yksi tekijä tarjoaa palvelua huomattavasti halvemmalla hinnalla kuin toiset, voi miettiä, ovatko  ammattitaito, työvälineet ja vakuutukset riittävän tasokkaita ja turvallisia, ennen kuin tarttuu oikopäätä edullisimpaan vaihtoehtoon. Poikkeuksia tietenkin on; esimerkiksi 4H-liiton nuorten Helppi-palvelu on edullinen mahdollisuus saada apua tavallisiin yksittäisiin kotiaskareisiin kuten nurmikon leikkaamiseen tai ikkunoiden pesuun. Hinnoittelusta, tekijöiden koulutuksesta ja muista palveluun vaikuttavista tekijöistä vastaa silloin järjestö. 

Kotipalvelu vai kotitalouspalvelu?

Kotitalouspalvelu on mitä tahansa kotityötä, kun sen tuottaa joku muu kuin kotitalous itse. Kotitalouspalveluista kuluttaja maksaa yrittäjän laskuttaman hinnan. Kotitalouspalvelut ovat tietyin osin verovähennyskelpoisia ja niitä voi hyödyntää kuka tahansa.Kotipalvelu tarkoittaa palveluja, jotka kunta tuottaa niille, jotka eivät vamman tai sairauden vuoksi selviydy itse. Kotipalvelussa työapua antaa kodinhoitaja tai kotiavustaja. Kotipalveluja ja sosiaalihuollon tukipalveluja voi ostaa myös arvonlisäverottomana sosiaalihuoltopalveluna, mikäli palvelua tarvitaan esimerkiksi vanhuuden, sairauden tai vamman vuoksi tai lapsen tai vammaisen hoitoon. Tällöin palvelun hinta on arvonlisäveron verran halvempi, ja sitä tarjoavan yrittäjän toiminnan on oltava sosiaaliviranomaisen valvonnassa.  Arvonlisäverottomasta hinnasta voi tietyillä ehdoilla saada kotitalousvähennyksen.

Artikkelia varten haastateltiin tutkija, kouluttaja Tarja Marjomaata Työtehoseurasta, Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Eija Lenkkeriä ja erityisasiantuntija Kati Korppoota Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Teksti: Ulla Sirén
Kuva: Freepik